Indholdsfortegnelse
Indlån
1. Gør rede for følgende kontotyper
2. hvorfor tilbyder bankerne i visse tilfælde renter på indlånskonti, der (sandsynligvis) medfører tab for banken?

Udlån
1. Gør rede for følgende lånetyper:
2. Hvorfor er der forskel i rentesatserne for de forskellige lånetyper
3. Forklar, hvorfor et boliglån ikke nødvendigvis skal bruges til boligen

Kassekredit
1. Hvad er en kassekredit + 2. hvorfor kan det være billigere at låne penge via en kassekredit end via et traditionelt stående lån.

alternative banker

Uddrag
Anfordringskonti: er det mange kalder for en normal lønkonto. På en anfordringskonto kan personer trække penge uden de har en aftale med banken. På en anfordringskonto er der typisk en lav rente

Højrentekonti: er en konto til dem som har en opsparing på over 50.000 kr. men stadig gerne vil kunne hæve pengene når de vil. Som navnet på kontoen siger er der en høj rente på en højrentekonti.

Opsparingskonto: Lidt ligesom med en højrentekonto, vil man med en opsparingskonto får en højere rente end på en normal lønkonto.