Individ og fællesskab | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem antal års skolegang og for¬ ventet levealder?

Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sam¬menhængen mellem antal års skolegang og den forventede levealder.

Du skal i besvarelsen anvende viden om samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin .

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til offentlige udgifter til løsning af miljøproblemer, der kommer til udtryk i tabel. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.
- Hypotese 1.
- Hypotese 2.
- Hypotese 3.

Uddrag
Sammenhængen mellem antal års skolegang og forventet levealder i de udvalgte lande undersøges ved hjælp af lineær regression.

Modellen belyser, at jo længere man går skole, desto længere lever man, hvor at antal års skolegang er den afhængige variabel, mens levealderen er den uafhængige variabel .

Dette betyder, at antal års skolegang påvirker den forventede alder i regressionen. Samtidig er hældningskoefficienten i førstegradsfunktionen 1,85, og er dermed større end nul.

Dette betyder, at en stigning i antal års skolegang fører til en stigning i levealderen, samt at hvis man går et år mere i skole, så stiger den forventede levealder med 1,85 år.

Ydermere er forklaringsgraden ca. 0,63, som betyder, at modellens regression kun forklarer ca. 63% af dataene, såvel som at sammenhængen mellem antal års skolegang og den forventede levealder ligger på ca. 63%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu