Indholdsfortegnelse
Beskriv den forretningsmodel Imerco benytter?
Redegør for Imercos forretningskoncept.
- Idé:
- Vision:
- Værdier:
- Imercos Profil:
Redegør for distributionskæden og kom her ind på, hvordan denne kan se ud for Imerco.
SWOT - analyse Imerco

Uddrag
Beskriv den forretningsmodel Imerco benytter?
Imerco benytter sig af to forskellige forretningsmodeller.

● Detailhandel
● Den digitale købmand

Detailhandel: Imerco benytter sig af forretningsmodellen Detailhandel som betyder at de opkøber varer inden for isenkram fra forskellige grossister, der sælges videre til den private forbruger.