Identitet i det senmoderne samfund | 10 i karakter

Problemformulering
Hvorfor har børn i det senmoderne samfund er mere tilbøjelige til, at bryde den sociale arv end børn i det moderne samfund?

Indledning
Denne synopsis har jeg valgt, at fordybe mig i den sociale arv i det senmoderne samfund.

Dette har jeg valgt, da jeg synes det kunne være spændende, at undersøge hvordan den sociale arv i dag påvirker samfundet og om folk er mere tilbøjelige til, at være en mønsterbryder og gå mod traditionerne. Den sociale arv ses i forskellige aspekter af folks liv.

Den kan påvirke økonomisk, kulturelt og socialt. Den sociale arv påvirker folks selvidentitet, hvilket også er det jeg synes er interessant at undersøge, nemlig den sociale arv og dens betydning for det enkelte menneske.

Indholdsfortegnelse
Identitet i det senmoderne samfund 3
Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 3
Teori 4
Analyse 4
Diskussion 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8
Bilag 1: Interview om den sociale av 9

Uddrag
- Selvom mange unge stadig bliver påvirket ud fra deres forældres baggrund i forhold til uddannelse, er det i dag blevet mere normalt at tage en uddannelse

hvilket medfører at der også er en del flere med ufaglærte forældre der tager en uddannelse pga. Den sekundære socialisering i skolen.

- Når man kigger på den sociale arv i forhold til uddannelse for 40-50 år siden, kan man se at det kun var cirka 10% af børn født i 1960, som fik en videregående uddannelse og havde en ufaglært far

hvorimod der var 3 gange så mange børn med uddannede forældre der fik en videregående uddannelse. Dette er et eksempel på, at børn i højere grad blev påvirket af forældres baggrund dengang i forhold til nu.

- Dette kan også sammenlignes med spørgsmål 3 og 4 i interviewet, hvor vi hører om Morten, som gerne vil tage studievejen, selvom det er svært da hans lærer ikke tror på ham og hans ufaglærte forældre ikke kan hjælpe ham fagligt.

Selvom Morten var blandt dem der havde svært ved, at bryde mønsteret endte han dog med, at gennemfører en videregående uddannelse pga. Den sekundære socialisering.

- Når vi kigger på spørgsmål 2 i interviewet kan vi også hører, at Mortens forældre var påvirket af den sociale arv, da de begge gik i deres forældres fodspor i forhold til job.

Dette hænger godt sammen med, at man i det moderne samfund mærkede meget mere til den sociale arv end i det senmoderne samfund og dengang var det mest naturligt, at overtage forældrenes forretning og arbejde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu