Problemformulering
I hvor høj grad har Afghanistankrigen været succesfuld?

- Du skal undersøge udviklingen i den danske udenrigspolitik i perioden fra 1989 til 2011 (2014) med fokus på Danmarks militære engagement. Undersøg herunder, hvilke begrundelser Danmark havde for sin deltagelse i Afghanistan-krigen. Inddrag kildemateriale.

- Du skal vha. af en analyse og fortolkning undersøge opfattelsen af den danske krigsindsats i Afghanistan, som den kommer til udtryk i dokumentarfilmen Armadillo. Herunder skal du undersøge, hvordan brugen af fiktionskoder understøtter filmens budskab.

- Du skal diskutere, om den danske indsats i Afghanistan var omkostningerne værd og indfriede målsætningerne.

Indledning
Afghanistan Krigen har sat nogle store præg på Danmarks udenrigspolitik, som har ændret sig markant siden 1989.

Krigen har bibraget med at skabe et samfund der i praksis skal fungere mere demokratisk. Der er udover at kæmpe for tryghed, også blevet kæmpet for skoleadgang og afskaffelse af kvindeundertrykkelse. Indsatsen har netop samlet os internationalt, i resultat og henseende i at støtte hinanden, når der er mest behov. Men er dette blevet opfyldt? Dette vil jeg besvare gennem min opgave

’’I krig er sandheden det første offer’’ Dette er et meget gængs citat man bruger om krig.

Mange der bor i Danmark, har ikke haft krig tæt på livet. Dermed kan det være besværligt at sætte sig ind i hvordan det forløber sig at være i krig, samt hvordan mange store som små lever med krigen i sin hverdag. Derfor er det vigtigt at man kan forholde sig objektivt og kritisk til den mediedækning som foregår i Danmark, samt det politiske spil som man skal skelne fra virkeligheden.

Netop dette underbygger dokumentaren som jeg vil analysere. Jeg vil derudover komme ind på det store spørgsmål om hvorvidt Afghanistan krigen har været en sucesssag, eller det hele bare har været forgæves.

Indholdsfortegnelse
Dansk-Historieopgave 2020 1
1.0 Indledning: 3
2.0 Udviklingen af udenrigspolitikken fra 1989-2011: 3
2.1 Udsendelsen af Olfert Fischer 3
2.2 Fra blød til hård magtanvendelse 4
2.3 Vores internationale ansvar 5
2.4 Danmarks deltagelse i internationale krige 5
2.5 Delkonklusion: 6
3.0 Armadillo og de danske tropper 6
3.1 Udsendelsen af danske tropper 6
3.2 Den analyserende del 7
3.3 Delkonklusion: 8
4.0 Har vores indsats været forgæves? 8
4.1 Vores nedture og succeser 9
4.2 Delkonklusion: 10
Konklusion 10

Optimer dit sprog - Læs vores guide og scor topkarakter

Uddrag
2.2 Fra blød til hård magtanvendelse:

Operation Bøllebank var udover udsendelsen af Olfert Fischer en banebrydende korsvej for den danske politik. I Bosnien-Hercegovina var flere danske soldater der var blevet udsendt til. Styrkernes formål var for at fredsbevare. Dermed sagt at danskerne ikke måtte åbne ild i områderne.

Helt til at starte med, var danmarks indsats til formål at skulle skabe tryghed i udsatte områder, uden en brysk deltagelse i kirgsakter. Den 29 april får danske soldater rodet sig ud i en konflikt med bosniske serbere, og dette var første gang at Danmark indgik direkte i en krig, siden Anden verdenskrig.

Efter operation bøllebank tilkom der meget respekt fra Danmarks allierede. Danmark var på forsiden af mange magasiner, blade, aviser med mere. Efterfølgende fik Danmark blod på tanden, og operation bøllebank blev et vendepunkt i vores krigsdeltagelse fremadrettet. Vi deltog nu også i krig, uden FN mandater