i Flying Tiger Copenhagen | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

- Hvordan påvirkes de forskellige poster for indtjeningsevnen?
- Anlægsaktiver+ Personaleomkostninger+ Andre eksterne omkostninger-
- Nettoomsætning+
- Nettoomsætning-
- Personaleomkostninger-
- Vareforbrug+ Varerbeholdninger-

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (10 %) https://virksomhed.systime.dk/?id=804 Se afsnit 21.4, 21.4.1 og 21.4.2 Vurder, hvilke vækststrategier Flying Tiger Copenhagen bruger.

Opgave 2 Omkostninger og indtjening
2.1 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Helsekarma.dk opnår, når forretningsmodellen er 100 % digital.

2.2 (5 %)
Beregn salgsprisen og dækningsbidraget for en flaske Sund50+, når dækningsgraden skal udgøre 60 %.

2.3 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen af Sund50+ mindst skal stige med, for at det vil være lønsomt at gennemføre reklamekampagnen.

Opgave 3 CSR og CSR-rapportering
3.1 (5 %)
Vurder, om LCH EcoPrint A/S har pligt til at redegøre for samfundsansvar i sin årsrapport for 2019/20.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan LCH EcoPrint A/S’ satsning på bæredygtighed har påvirket værditilbuddet til kunderne.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan det kan være lønsomt for LCH EcoPrint A/S at satse på bæredygtighed.

Opgave 4 Registreringssystemet og rapportering

4.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Nature Care A/S løbende skal foretage bogføring.

4.2 (5 %)
Vurder, hvilke konti kontogruppe 1: Nettoomsætning med fordel kan opdeles på.
- Saldobalance fremgår af bilag 3.

4.3 (5 %)
Opstil balancen for Nature Care A/S pr. 30.09.2020. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.

4.4 (5 %)
Forklar, hvordan værdien af balanceposten: Handelsvarer er fremkommet.

Uddrag
1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.
Nettoomsætningen i Flying Tiger er steget 4% fra 2017 til 2019. Væksten skyldes bl.a. at de åbnede en masse butikker, som gjorde at omsætningen steg.

Derefter ser man at virksomheden sætter priserne ned på varer som de ikke får solgt, som var en del af den oprydningsproces som virksomheden havde gennem 2018

hvilket kun får nettoomsætningen til at vækste en smule og de formår altså ikke at opfylde varernes fulde potentiale. Dette er hovedleddet i hvorfor der kun er en lille vækst i omsætningen.

Vareforbruget er i samme periode kun steget med 15% det første år, hvilket skyldes den store oprydning og massesalg, som Flying Tiger benyttede sig af for at tømme deres fyldte varelagere.

Året efter var der fra år 2018 et fald i vareforbruget, da de gennem 2018 fik ryddet op i deres varelagere og generelt fik solgt mere effektivt.

Andre eksterne omkostninger er steget med 9% fra basisåret til 2019, grunde til dette kan bl.a. være de mange butikker der nu skal have vare, og som der også skal betales lokaleomkostninger for.

En anden grund kan også være Flying Tigers mission om at gøre deres mange butikker mere lønsomme, hvilket kræver ekstra omkostninger.

Virksomheden skal også bruge flere penge på og sælge de mange varer genne geres oprydningsperiode, dette er også en faktor, der er med til at få de eksterne omkostninger til at stige.

Personaleomkostningerne er også steget 5% fra basisåret og dette skyldes også de mange nyåbnede butikker, som kræver flere medarbejdere.

Flying Tiger fyrede 40 medarbejdere i København hvilket har været lønsomt for virksomheden. Grundet de 40 fyringer er der stadig er der stadig en stigning i personaleomkostninger

selvom det uden de masse nyåbnede butikker havde medført et fald i personaleomkostninger, men da de to forhold vejer hinanden ud, sker der kun en lille stigning.

Af- og nedskrivninger er faldende fra basisåret på -15% til 2019 dette kan bl.a. forklares gennem deres mange butikkers bedre omsætningsevne, som i større omfang betyder at de kan formindske deres af- og nedskrivninger.

Anlægsaktiverne er steget 39% fra 2017 til 2019, denne store udvikling skyldes i stor grad at de grundet deres mange nyåbnede butikker, har været nødt til at forøge deres produktion.

Flere butikker betyder flere vare der skal sælges, og det kan ses på den massive stigning i anlægsaktiver.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu