I Danmark er jeg født | Analyse | H.C. Andersen | 10 i Karakter

Indledning
1800-tallet var en periode i den danske historie, som har sat sine spor. Tiden hvor nationalsange og fædrelandssange opstod og siden har været en stor del af det danske land.

Dannet grobund for nationalfølelsen der er med til at skabe et tilhørsforhold for det danske folk. Vi kender det selv fra enden fjernsynet eller på stadionet, hvor vi side om side råber til nationalsangen.

I denne opgave foretages der en sammenlignede analyse og fortolkning af Oehlenschlægers ”Der er et yndigt land” og H.C. Andersens ”I Danmark er jeg født”, som begge er sange, der blev skrevet i tidsperioden romantikken.

Der vil være fokus på lyrik, romantikkens kendetegn og historiske mekanismer, som sætter gang i nationalromantikken. Som afrunding perspektiveres sangene til den moderne brug af nationalromantikken.

Uddrag
”I Danmark er jeg født” er skrevet af digteren H.C. Andersen i 1850. Fædrelandssangen er et lyrisk digt og derfor er den placeret i den lyriske genre, hvor digtet er præget af beskrivelser fra naturen, stemningen og historien.

Dog kan der argumenteres for, at de episke træk også er til stede i sangen, da der sker en ændring ved brug af ord. I strofe et beskriver forfatteren landet som ”der”, og sidste strofe beskrives landet som ”hvor”.

Dette viser en udvikling gennem digtet, fra at se landet udefra, til at blive en del af fællesskabet og få en nationalfølelse.

Generelt er digtet opbygget med fire strofer hvoraf der fremgår otte vers i hver strofe. Derudover er der henholdsvis krydsrim og omsluttende rim.

Her er rimstrukturen ABABCDDC, dvs. krydsrim finder sted i de fire første vers og herefter fremgår de omsluttende rim.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu