Hvordan beregner man inflation?

Inflation er et fænomen, der ses i makroøkonomi. Ved inflation er der tale om en generel løbende stigning på tjenesteydelser og varers priser.

For at prisen på tjenesteydelser og varer kan stige, skal forholdene mellem udbud og efterspørgsel være bestemte. 

Hvis f.eks. der sker en forhøjelse af indkomster, kan efterspørgslen stige, fordi folk har flere penge at bruge.

Hvis samtidig der opstår et lavere udbud f.eks. pga. stigende produktionsomkostninger, kan prisen stige.

Disse generelle og gennemsnitlige prisstigninger fordelt over hele økonomien vil dermed afhænge af økonomiens aggregerede efterspørgselsforhold og udbudsforhold.

Ønsker du at være blandt dem, der har flere penge at bruge, kan du på Informeo få tips til, hvordan sparer penge på dine faste udgifter. 

Aktiv penge- eller finanspolitik og inflationsmålsætning 

Idet beslutningstagerne har en indflydelse på, hvor meget danskerne får udbetalt samt omkostninger forbundet med produktioner, har beslutningstagerne ligeledes en evne til at påvirke og styre inflationen.

Det er dette, som foregår, når der føres aktiv penge- eller finanspolitik. I størstedelen af valutaområder og lande verden over er det centralbanken, som har ansvaret for, at inflationen forbliver stabil og lav.

Dog kan valutaområder og lande vælge at lade centralbanken have en eksplicit inflationsmålsætning. Denne målsætning kan have til formål, at inflationen tilsigtes inden for et bestemt interval eller på et bestemt niveau.

For at gøre dette skal valutakursen for det pågældende valutaområde eller land ikke fastholdes i forhold til andre valutaer. 

I Danmark føres en såkaldt fastkurspolitik. På denne måde vil Danmark i det lange løb få den samme inflation som valutaområdet, som fastkurspolitikken føres i forhold til.

Fastkurssamarbejdet i Danmark importerer samme inflationsniveau som i Euroland. Det betyder, at så længe inflationen i Euroland er stabil og lav, så vil inflationen i Danmark ligeledes være det. 

Inflationen måles ved inflationsraten 

For beregne og måle inflationen skal inflationsraten anvendes. Inflationsraten angiver, hvor stor en ændring der er i priserne fra året før (P-1) til priserne i det nuværende år (P0) i procent af forrige års priser. Inflationsratens ligning udtrykkes på følgende måde:

Inflationsrate = (P0 – P-1) / P-1 * 100% 

P’et repræsenterer et prisindeks. Prisindekser udregnes via forskellige varekurve, som dannes af en række varer, som anses for at være centrale – enten for producenterne, forbrugerne eller andre grupper.

I al almindelighed vil inflation tænkes som udviklingen i forbrugerprisindekset. Forbrugerprisindekset forkortes som CPI og måler detailprisernes udvikling inklusive indirekte skatter. Detailpriser er de priser, som forbrugere møder ude i butikkerne. 

Inflationen i Danmark – 4 % 

Udviklingen af den danske inflation viser, at den gennemsnitlige årsinflation fra 1900-2012 har været 4 %.

Dog har der over tid været store udsving. Udsvingene ses især under og efter 1. verdenskrig samt under 2. verdenskrig. I disse år lå inflationen mellem 15 % og 25 %. 

Det modsatte af inflation er deflation. Ved deflation er der altså i stedet tale om perioder med generelle, stadige prisfald. Historisk set kan deflation medvirke til, at en økonomisk krise opstår.

I 1920’erne og 1930’erne oplevede Danmark flere års kraftig deflation. Heldigvis har prisstigningerne i Danmark altid været positive efter 2. verdenskrig. 

Siden 1990 har inflationen i Danmark været stabil og lav med en gennemsnitlig inflation på 2,2 % om året. Det meste af den vestlige verden har oplevet det samme overordnede billedes om Danmark, hvor perioder med deflation og inflation jævnligt afløste hinanden inden 2. verdenskrig.

Efter krigen har deflation nærmest ikke vist sig. Hyperinflation har dog vist sig historisk set i både Tyskland, Zimbabwe og Ungarn. Hyperinflation er en betegnelse for ekstremt høj inflation. 

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu