Indholdsfortegnelse
1. Maslow ́s behovspyramide består af 5 niveauer. Tegn den og forklar de 5 behov

2. Bruges Maslow’s behovsteori på konsument (BtC) eller producentmarkedet (BtB)?

3. Forbrugeren (BtC) har 4 sociale købemotiver. Nævn disse og forklar dem.

4. Ud over de sociale købemotiver (BtC), eksisterer der et mere det kaldes:

5. Købsadfærden på konsumentmarkedet består af 3 vigtige delelementer. Forklar disse.

6. Producentmarkedet (BtB) deles op i delmarkeder. Forklar disse.

​7. Hvor mange købsklasser er der på BtB markedet? Forklar forskellen mellem købsklasserne.

8. Hvilke teorier eller metoder vil du bruge for at analysere virksomhedens interne forhold? Og hvorfor?

9. Hvilke teorier eller metoder vil du anvende til at løse følgende: ”analyser virksomhedens omverden... ”? Og hvorfor?

10. Hvordan vil du løse problemstillingen ” fortage en strategisk analyse af virkso mhed xxxx...”

Uddrag
Det fysiske behov får forbrugeren til at efterspørge en form for drik. Mad, varme, sex og søvn er andre fysiske behov.

Tryghed- og sikkerhedsbehovet får man opfyldt bl.a. ved at have et job. Man føler sig tryg ved at have et job at lægge sig op af.

Det sociale behov viser om ens omgangskreds er stor. Kontakten med vennerne i skolen, kammeraterne i sportsklubben eller samværet med familien ved spisetid tilfredsstiller sociale behov.

Egobehovet er en stor del af mennesket nemlig at blive anerkendt. Mennesket har brug for respekt og anerkendelse. Det er ikke nok at spille fodbold i en klub, hvis man ikke jævnligt får anerkendelse for indsatsen.

Selvrealisering er om at få opfyldt noget man brænder for som en rejse et bestemt sted hen eller en form for kursus.