Hvilke værdier er vejen til det gode liv | Opgave

Indledning
“Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord.” af N.F.S. Grundtvig i 1839. Digtet er skrevet i den litterære periode romantikken.

Digtet er delt op i 3 strofer, med 8 vers i hver strofe. Der forekommer en del krydsrim for eksempel i vers 1 og 3 med jord og spor, vers 2 og 4 med bytte og hytte og vers 5 og 7 med himmelvendt og bekendt. Det går igen med krydsrim hele sangen igennem.

Der er en lyrisk fortællestil i digtet, i det der ikke er nogen egentlig handling, men i stedet er det følelserne og sanserne der er i centrum.

Uddrag
Temaet i teksten er det gode liv og samfundsbevaring. At det gode liv ikke er det materielle, fornemme og kongelige. Budskabet i teksten er at finde lykken. At finde lykken i det jævne liv.

At finde lykken i gud. At alt hvad gud har skabt er guddommeligt og i det finder man det gode liv - i naturen og i folket, hvor det folkelige bliver essensen frem for det materielle.

Samfundsmæssigt fortolker jeg teksten som om den taler til den menige unge mand - ikke til de kongelige og adelige.

Jeg ser den samfundsmæssige fortolkning som et budskab til den yngre generation, om at de også skal tage romantikkens værdier til sig

altså en slags bevaring af romantikken. Grundtvig skrev oprindeligt teksten som et digt til sine sønners konfirmation

hvilket jo også kan ses i temaet om hvorledes de skal finde lykken i det gode jævne liv. Senere tilføjede han den sidste strofe og det blev til en sang i højskolesangbogen.

Man kan også vende fortolkningen om til at sige at der også tales til kongen og adelen, men at der tales til mennesket i dem.

At de skal have fokus på indre rigdom i menneskets sind frem for materiel rigdom. Dette kan fortolkes som om at teksten er en samfundsbevarende tekst.

Han ønsker at bevare romantikkens værdier, og den er bestemt ikke samfundskritisk, da der ikke bliver talt grimt om tilværelsen.

Jeg kan konkludere at jeg synes teksten, siger rigtig meget om den tid den er skrevet i altså romantikken.

Den vækker nogle fædrelandskærlige og patriotiske følelser hos mig, som læser. Den vækker også tanker i mig omkring hvad det er der virkelig, betyder noget i livet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu