Opgavebeskrivelse
Redegør for de vigtigste træk ved den danske modstandskamp under besættelsen 1940-1945, med særligt fokus på Hvidsten-gruppen.

Analysér spillefilmen ’Hvidsten gruppen’ (2012), med særlig vægt på filmens hovedpersoner, filmiske virkemidler og historiebrug.

Diskutér hvordan filmen bruger og forholder sig til historiske fakta. Inddrag konsensusmyten i din diskussion.

Problemformulering
Jeg vil undersøge hvilken rolle modstandsgrupperne spillede i forhold til den politiske del under Danmark besættelse.

Indledning
Jeg har i min dansk-historie opgave valgt at skrive om modstandskampen, med fokus på ”Hvidsten gruppen”.

Grunden til dette valg bærer præg af interessen for beslutninger der blev truffet den gang og hvordan filmen ”Hvidsten gruppen” er i sammenligning med realiteten.

Opgaven kommer til at fokusere på den gang Danmark blev besat af Tyskland. Politikkerne kom ud for en vanskelig situation, hvor de skulle træffe nogle store beslutninger omkring den tyske besættelsesmagt.

Jeg vil i min opgave redegøre for de vigtigste træk ved den danske modstandskamp under besættelsen.

Derefter vil jeg analysere filmen ”Hvidsten-gruppen”, med fokus på filmens hovedpersoner, filmiske virkemidler og historiebrug.

Til sidst vil jeg diskutere hvordan filmen bruger og forholder sig til historiske fakta.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse Error! Bookmark not defined.
Indledning 3
Problemformulering 4
Opgaveformulering 4
Metodeafsnit 4
Redegørelse 5
- Opløsning og befrielse 5
Analyse 6
- Præsentation af filmen 6
- Analyse af indhold 6
- Analyse af filmiske virkemidler 7
Diskussion 9
Konklusion 9
Litteraturliste 10
Bilag 11

Uddrag
I min redegørelse vil jeg redegøre for de vigtigste træk ved den danske modstandskamp under besættelsen 1940-1945, med særligt fokus på Hvidsten-gruppen.

Danmark blev besat af Tyskland efter kortvarige militære kampe, den 9 april 1940. Den danske regering blev stillet i en svær situation.

Tyskland stillede den danske regering et ultimatum, hvor de havde valget mellem overgivelse eller nedkæmpelse.

Den danske regering valgte at overgive sig til de tyske styrker, mens kongen og regeringer forbød modstandsgrupper.

Modstandskampen var en stor del under besættelsen i 1940-1945, hvor de danske modstandsgrupper bekæmpede Tyskland.

De første modstandskampe blev stiftet af aktive ungdomsgrupper og politiske partier. Hvidsten gruppen hjalp med at modtage våben, ammunition og sprængstof, som kom fra England.

Derefter transporterede Hvidsten gruppen våbnene, ammunitionen og sprængstoffet videre til modstandsfolkene.

Blev modstandsgrupperne opdaget af tyskerne, skulle man til forhør hos tyskerne. Ved deltagelse i en modstandsgruppe, kunne man blive dømt til døden.

Hvis man blev idømt dødsstraf, havde man mulighed for at kunne søge benådning, hvis man kunne afholde sig fra yderligere sager.