‘Hvidsten Gruppen’ | DHO | 10 i karakter

Indledning
I 1940 d. 9. april blev Danmark besat af Tyskland. Danmark havde valgmuligheder om at fortsætte militære kampene, men det var allerede ligegyldigt i morgenstimerne.

I stedet kunne man vælge at evakuere regeringen og kongehuset og måske dele af hæren til Sverige eller Storbritannien og håbe på at fortsætte krigen derfra, men Danmark valgte at overgive sig, og Danmark blev besat.

Da tyskerne besatte Danmark, da de ikke ville kæmpe imod det, mødte tyskerne alligevel disse grupper som blev kaldt ”modstandsgrupper” som, lavede aktioner og gik i kamp mod tyskerne for at få et frit land.

Modstandskampene fandt sted i tiden hvor Danmark var besat fra 1940-1945. Problemstillingen på denne opgave er derfor hvordan er synet på modstandsbevægelsen med fokus på filmen ”Hvidsten Gruppen”.

I opgaven vil der først bliver redegjort for hvad modstandsbevægelsen var, derefter vil der blive gået i dybden med hvem Hvidsten Gruppen var, og hvilke handlinger de gjorde.

Dernæst vil der foretages en analyse af filmen ”Hvidsten Gruppen”. Derefter vil der blive diskuteret om filmens fremstilling af Hvidsten gruppen stemmer overens med virkeligheden, og vurderet om der er problemer forbundet med, hvis en historisk film ikke holder sig fakta.

Indholdsfortegnelse
indledning 2
Metodeovervejelse 3
Redegørelse for modstandsbevægelsen og Hvidsten gruppen 4
Analyse af filmen hvidsten gruppen 6
Diskussion og vurdering af fakta og fiktion i Hvidsten gruppen 11
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag
I 1940 blev Danmark besat af Tyskland, den danske regering valgte at acceptere de tyske krav. Regeringen valgte at samarbejde med besættelsesmagten, for ikke at få dræbt en masse menneskeliv og mange ødelæggelser.

Den danske regering ville derudover stadig have kontrollen over lovgivning, politi og retsvæsen. Danmark var en mellemstation for tyskerne.

Men på trods af samarbejdspolitikken blev tyskerne hurtigt mødt af modstand fra forskellige dele af danske befolkning.

Enkelte klippede tyske telefonkabler over og trykte anti-tyske løbesedler, mens andre udtrykte deres utilfredshed ved at bære tøj i de allieredes farver og deltage i alsangsstævner, hvor man mødtes og sang fædrelandssange.

Den danske regering gik med på samarbejde med tyskerne for at undgå ødelæggelser, men der var de her modstander som saboterede de tyske forsyningslinjer, lavede bombesprængninger på fabrikker og dræbte de danske stikkere.

I 1943 var der vækst i modstandsbevægelsen. Modstandsbevægelse er en betegnelse for aktiviteter i besatte lande som var rettet mod en besættelsesmagt.

Under besættelsen af Danmark 1940-1945 satte en mindre del af befolkningen sig op mod den danske samarbejdsregering og mod den tyske besættelsesmagt.

Modstandsfolkenes kampformer var udgivelse af illegale blade, efterretningsvirksomhed, sabotage, ruter til Sverige, radioforbindelser til England og Sverige, våbenmodtagelser fra luften, likvideringer mv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu