Indledning
Hossein er i bogen beskrevet som perser og det nævnes her, at han er en mørk mand, altså udenlandsk udseende, han har overskæg, som i bogen beskrives som “Skovsnegl”, og som han selv siger; “En mand har overskæg, hvis ikke overskæg, så er man ikke nogen mand” side 32. Hossin har også en accent.

I bogen får vi at vide, at han er gammel krigsveteran, og dette nævnes også flere gange i filmen. I filmen ser, man at Hossein går meget formelt klædt, og går ofte i jakkesæt og lignende, dette nævnes også i bogen. Den måde Hossein er beskrevet i bogen, passer stemmer i overensstemmelse med skuespilleren i filmen.

Indholdsfortegnelse
bog vs film
hosseins forhold til maria
hosseins andre relationer
perspektivering

Uddrag
Hossein er en væsentlig person i bogen, idet han har en betydning for flere af personerne og især for Maria, idet at han kan fremkalde nogle følelser hos Maria som hun ikke har følt længe. Hossein får blandt andet Maria til at indse at Asger f.eks. ikke er det bedste for hende og at hun faktisk er god nok som hun er.

Hossein forandres dog også af Maria, da han for eksempel fjerne sit skæg for hendes skyld. Hosseins skæg har en stor betydning for ham, og det er med til at definere ham som person. Resten af hans familie har også det her såkaldte overskæg, men da Maria synes det er grimt, vælger han at fjerne det.

Hosseins forhold til Maria er med andre ord rigtig godt, han holder meget af hende. På side 91 åbner han sig rigtig meget op over for hende, hvor han fortæller om krigen. Han er meget gæstfri og altid sød over for hende, på side 116 byder han hende indenfor, selvom det er et uventet besøg.

I filmen bliver hun blandt andet også inviteret til, at være sammen med hans familie, hvor man her også tydeligt oplever, at de er ved at blive glade for hinanden.

I Filmen er der meget fokus på, hvordan Hossein behandler Maria og han fortæller hende gentagne gange, at hun er det bedste menneske i verden. Hossein fortæller altid mange gode vitser eller historier (side 123.) Han bliver ked af at Asger har slået Maria (side 142, linje 38) og hanbeskytter Maria i situationen hvor Asger skyder hundene (side 154.).

Da bogen slutter ender Maria og Hossein sammen og her høre vi også, at hun nu er gået fra Asger og er blevet gravid med Hossein.

I bogen er deres forhold beskrevet mere detaljeret og vi kommer her ind på, hvordan hele deres forholds udvikling foregår, hvorimod i filmen, ved man som sagt ikke om de ender sammen eller ej, dette skal man selv tænke sig til, dog ser vi i filmen at Maria går fra Asger og tager hen til Hossein.

Som allerede nævnt er der her en stor forskel på bog og filmen, da filmen sætter mere fokus på andre ting og andre personer. Han hjælper hende flere gange med at prøve, at komme ud af det her stofmisbrug, da han tydeligt kan se, hun ikke har det godt.

En speciel scene i filmen, hvor man oplever Hosseins interesse for Maria, er her hvor han fortæller hende, at hun skal være ligeglad med, hvad andre tænker, og hvor “dejlig en menneske” hun er. Her er Hossein meget oprigtig og åben overfor Maria, og man oplever her på hende, at hun nu finder mere ro, med sig selv.