Indledning
I denne aflevering har jeg til opgave at definere husholdningernes rolle er i det økonomiske kredsløb.

Jeg skal også undersøge hvordan forskellige grupper af husholdningerne påvirker det økonomiske kredsløb. Denne opgave bliver skrevet ud fra nogle data fra forskellige tabeller og figurer om det pågældende emne.

Det økonomiske kredsløb er delt op i fem faktorer, udlandet, virksomheder, bankerne, staten og husholdninger. Det er husholdningerne jeg vil lægge vægt på.

Det økonomiske kredsløb går ud på at de fem faktorer gør nogle individuelle ting, som påvirker de andre.

Uddrag
På tabel 1 som vi ser ovenfor, kan vi få et overblik over hvor mange procent af befolkningen der har x antal beboende i deres hustand.

Vi kan se at i 1930 var det næsten halvdelen af befolkningen der boede 5 i en hustand. Hvorimod at i 2020 er der flest der bor 2 i hustanden.

Det tyder altså på at flere og flere bor i mindre hustande eller helt alene. Når folk bor alene i en hustand, så vil hustandens forbrug ikke være lige så stort som hvis man var flere til gengæld er der flere mennesker der skal ud og købe/leje en lejlighed eller et hus, hvilket vil sige at der er flere der skal tage lån i banken.

På figur 2 får vi vist 3 forskellige kurver der viser hvor stor en procentdel af folks disponible indkomst de sætter på deres opsparing.

Den blå kurve viser procentdelen for Danmark, den lilla er for USA og den orange er for euroområdet. På denne figur kan vi se at Danmark svinger meget i vores procent, men at der til sidst er sket en meget stor stigning i procenttallet.

Det skete samtidig med den første nedlukning. At der bliver sparet så mange penge op, påvirker vores banker positivt da de får flere penge ind.

Derimod vil det tyde på at de måske ikke bruger lige så mange penge på deres forbrug og sparer der, det er negativt for butikker og virksomheder da de ikke vil få den samme omsætning som de plejer.