Opgavebeskrivelse
Opgave 4
4.1 – Beskriv den økonomiske udvikling i Hummel fra 2016 til 2019 og lav en samlet vurdering heraf.
4.2 –Brug informationer i nedenstående artikler til at forklare udviklingen:

Problemformulering
I 2016 var Hummel Holding A/S helt oppe og runde en omsætning på 1 milliard kroner, mere specifikt havde de en nettoomsætning 1.163.842.444.

Efterfølgende valgte Hummel at fortsætte med at kører deres meget offensive stradegi og satte sig målet, at de i 2023 skulle have fordoblet deres omsætning og derved opnå en omsætning på 2 milliarder.

I 2017 viste det sig, at den offensive tilgang man have valgt gav frugt. Hummel havde nemlig en nettoomsætning på hele 1.305.942.509.

Dette svarer til en en stigning på 12% ift. året forinden og dermed var Hummel Holding altså allerede godt på vej mod deres mål for 2023.