Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Hanne og Kristian kobler to resistorer med resistanserne 250 Ω og 375 Ω i serie. Strømmen gennem seriekoblingen er 80,0mA
a) Bestem spændingsforskellen over hver af de to resistorer.
b) Bestem erstatningsresistansen samt strømmen gennem den største resistor

Opgave 2
Jens vil lave en parallelkobling af to resistorer, således at erstatningsresistansen bliver ca. 1,43kΩ. Jens har fået fat på en resistor med resistansen 5,00kΩ.
a) Hvor stor skal resistansen af den anden resistor være?

Opgave 3
En lang højspændingsledning har resistansen 1,53Ω. Strømstyrken i ledningen er 105A.
a) Med hvilken effekt omsættes der elektrisk energi i højspændingsledningen?
b) Bestem den energi, der skal tilføres isen for at smelte den.

Opgave 4
En gruppe studerende har målt på en resistor. De har benyttet den viste opstilling, hvor spændingsforskellen mellem resistorens ender kan varieres. For hver indstilling har de aflæst spændingsforskellen U og strømstyrken I. Resultaterne ses i nedenstående tabel.

a) Benyt ovenstående data til at bestemme resistansen for resistoren i kredsløbet.

Opgave 5
a) Beregn den effekt, hvormed der omsættes elektrisk energi i NTC resistoren.
b) Bestem NTC resistorens temperatur.

Uddrag
Hanne og Kristian kobler derefter de samme to resistorer parallelt. Strømmen gennem den mindste resistor er 30,0 mA.