Indholdsfortegnelse
Afleveringsopgave med fokus på kap. 8: Omverdensmodellen
Formålet med en analyse af en virksomheds omverden
Opbygning af omverdensmodellen
Selvvalgt virksomhed: Hennes og Mauritz
Bibliografi

Uddrag
Omverdensmodellen kan inddeles i en afhængig omverden (nærmiljø) og i en uafhængig omverden (fjernmiljø). Den inderste cirkel i omverdenmodellen er virksomheden. Den afhængige omverden ligger tættest på virksomheden, og har størst kontakt med virksomheden.

Nærmiljøet består af: Kunder, konkurrenter, mellemhandlere og leverandører. Virksomheden er i daglig kontakt aktørerne i nærmiljøet. Jo længere man begiver sig ud i omverdenmodellen, jo mindre kontrol og påvirkning har virksomheden over forholdene.

Den uafhængige omverden, også betegnet som fjernmiljøet består af: Politik og lovgivning, Økonomi, Demografi, Kultur, Teknologi, Miljø, Interesseorganisationer og massemedier og Internationalt miljø. Virksomheden kan kun i en vis grad påvirke de nævnte faktorer.