Historiebrug | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
Redegør for begrebet historiebrug med særlig fokus på fortiden som spejl, argument og læremester.

Analyser det syn på historien og vores egen nutid, der kommer til udtryk hos de to historikere Timothy Snyder og Ian Kershaw. Peg i den sammenhæng på forskelle og ligheder.

Indledning
Historie ses hver dag i forskellige former og hos forskellige mennesker. Men hvad bruger vi historien til, og hvorfor? Kan vi lære af den, eller forvirrer den os bare mere?

Dette starter jeg med at undersøge, ved først at redegøre for hvad historiebrug er, og hvordan den viser sig i forskellige former.

Historie findes nemlig ikke kun i et klasselokale eller i en fagbog. Det bruges til underholdning, understøttelse og markedsføring samt meget mere.

Bagefter vil jeg understøtte dette ved b.la at analysere to historikeres synspunkter på nutiden og fortiden. Begge historikere, ved navn Ian Kershaw og Timothy Snyder, ser ligheder mellem i dag og det 20.

Århundrede, og når da f.eks. også begge til den konklusion at Trump har mange af de samme træk, som Hitler havde tilbage i tiden.

De vælger dog at tolke på den viden og disse observationer, på vidt forskellige måder, og derved bruge historien forskelligt.

Disse to historikere er begge eksperter indenfor emner som Tyskland og Europa i det 20. Århundrede, men hvad bruger de deres viden til, og har de det samme syn på nutiden på baggrund af fortiden?

Disse spørgsmål kommer jeg livs både i min analyse, men også ved hjælp af en sammenligning jeg laver af de to. For hvem har ret, og hvem skal man lytte til?

Det er nemlig svært at vide hvordan man skal forholde sig til historien, for vi ser alle på den forskelligt, og alt efter vores egen grundholdninger, vil vi få forskellige værdier ud af den.

Til sidst vil jeg på baggrund af min nyfundne viden gennem redegørelse og analyser, diskutere om man så i sidste ender lærer noget af historien.

Er historiebrug et begreb vi alle burde have med i vores individuelle ordbog, eller er det ligegyldigt for vores videre udvikling.

Indholdsfortegnelse
1.0 Indledning Side 3
1.1 Problemformulering Side 4
1.2 Metodeovervejelse Side 5

2.0 Redegørelse Side 6
2.1 Historiebrug og fortiden som spejl Side 6-7

3.0 Analyser Side 8
3.1 Analyse af Timothy Snyders syn på historien og nutiden Side 8-9
3.2 Analyse af Ian Kershaws syn på historien og nutiden Side 9-10
3.3 Forskellige og ligheder mellem Snyder og Kershaw Side 10-11

4.0 Vurdering, diskussion og perspektivering
4.1 Diskussion om hvorvidt man kan tage ved lære af historien Side 12

5.0 Konklusion Side 13

Litteraturliste Side 14

Uddrag
Som det også fremkommer ovenover, kan historie bruges til mange forskellige ting, og det bruges også mere i hverdagen end mange måske opdager.

Her kan et af eksemplerne f.eks. være virksomheder som bruger den generelle viden om historie til at sælge produkter.

Hos virksomheden Urtekram finder man et produkt de kalder for super speltmysli, hvor de på forsiden af indpakningen har sat et mærke hvorpå der står ”forfædrenes fuldkorn”

og derpå markedsføres, fordi befolkningen tror den så må være ekstra god og sund. Her bruges spejler vi os i fortiden, og prøver at benytte os af de samme madvarer som vores forfædre

da deres diæt ofte associeres med sundhed og enkelthed, på trods af mulig historisk ukorrekthed i forhold til dette.

Historiebrug har en endegyldig definition, men den måde hvorpå man vælger at bruge historien kan variere. Historie kan oftest tolkes på mange måder

og med forskellige holdninger kommer oftest forskellige konklusioner på den pågældende hændelse. Dette fremkommer også i de fem forskellige former for historiebrug, og den måde de kan hænge sammen på.

Måske vil nogen der egentlig bruger historien som identitetsskabende tolke fortiden meget anderledes end selve realiteten og her ved skabe end form for misbrug af historie samtidig.

Når man skal bruge historie som f.eks. argumentation eller understøttelse, er det vigtigt hvordan man ser på fortiden og hvordan man ser på nutiden.

F.eks. vil nogen der mener at historien bare gentager sig, nok bruge historien på en anden måde end folk der mener at vi får det bedre og bedre og at samlingen af f.eks. EU-landende, gør at vi bevæger os mod bedre og bedre tider.

Derfor afhænger ens måde at bruge historie på også meget af hvem vi lytter til og omgås med og hvilken grad af kendskab vi har til historie i forvejen.

Mange mennesker vil i dag bruge eksempler fra historien, som måske ikke er beviste eller korrekte for at understøtte en holdning eller en problemstilling.

Dette kan skabe misinformation og historiebrugen bliver pludselig misbrugt i stedet for udnyttet. Her kommer vigtigheden af argumentation og generel kildekritik.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu