Historie noter | Over 60 sider

Indholdsfortegnelse
NOTER:
Imperialisme og 1. verdenskrig
- Imperialisme:

Optakt til 1. Verdenskrig
- Konflikter i Europa
- Alliancer
- Skuddet i Sarajevo (28/6-1914)
- Hvorfor brød krigen ud (årsager)?
1.Verdenskrig-forløb
Mindmap over 1. Verdenskrig:

4. Krisen i trediverne
- Problemer i Europa efter 1. verdenskrig
- USA efter krigen
- 4 økonomiske faser 1918-1939
- 20’ernes int. økonomi
- Verdenskrise 1929
- Politisk polarisering
- Problemer i italien efter 1. verdenskrig
- Hvordan kommer Mussolini og fascistpartiet til magten
- Den fascistiske ideologi

Tyskland 1919 – 33: Weimarrepublikken
- Nazistpartiet: De første år
- Hitlers vej til magten:
- Magtovertagelsen: 1933
- Fra demokrati til diktatur
- Ensretning/totalitær stat
- Nazistisk raceteori:
- Antisemitisk propaganda
- Antisemitisme i praksis
- Hvem var ansvarlig?

Krise Beskrivelse i DK
- Krisehåndtering
- Kanslergadeforliget 1933
- Kanslergadeforliget 1933
- Tysklands udenrigspolitik 1933-38/39
- Mål:
- Midler:
- Appeasement Politikken
- Ansvaret/ årsagen til krigens udbrud
1. Tysklands / Hitlers aggressive udenrigspolitik
- Danmarks udenrigspolitik i 30erne
2. Verdenskrig
- 3 Træk
- Krigens faser
- Tyskland - Japan - Kendetegn
- Optakt til krigen
- Krigen i Asien
- Alliancer
- Danmark efter 2. verdenskrig
- Blokopdeling i Asien
- Kina og de 2 supermagter
- Stykeforholdet Øst-Vest
Den kolde krig
- Berlinmuren:
- Udvikling i Tyskland:
- Usa’s inddæmningspolitik:
- Grænseforskydning:
Cubakrisen
- Baggrund123
- Forløb

Koreakrigen.
1. Hvem har kontrolleret Korea i årtier frem til 1945?
2. Hvordan ændres magtforholdene i Korea derefter?
3. Hvornår, hvordan og med hvilket motiv bryder krigen ud?
4. Hvilke lande/personer har på forhånd godkendt invasionen?
5. Hvordan reagerer FN på krigen?
6. Hvad er omstændighederne i Sikkerhedsrådet i forbindelse med de vedtagne resolutioner?
7. Forklar i store træk forløbet af krigen, herunder også afslutningen.
8. Hvorfor afskediger præsident Truman undervejs i krigen sin øverstbefalende, general MacArthur?
9. Hvilke konsekvenser får krigen i henholdsvis Asien og Europa?
10. Hvad er status på situationen i Korea i dag? (Brug egen viden og/eller internettet til at besvare spørgsmålet)

Sovjet og Østeuropa 1985-91
1. Hvilke problemer står Sovjet med, da Gorbatjov overtager magten?
2. Hvad er løsningerne henholdsvis indenrigspolitisk og udenrigspolitisk ifølge Gorbatjov?
3. Hvad bliver konsekvensen deraf såvel i Sovjet som i Østeuropa generelt?
4. Hvorfor accepterer Gorbatjov og Sovjet Tysklands genforening og de østeuropæiske kommunistpartiers fald (se bl.a. kilde 10)?
5. Hvorfor og hvordan går Sovjetunionen i opløsning?

VE 1914, s. 178-180 og 306-307
1. Hvilke holdninger var der i Danmark til Nato-alliancen og kernevåben?
2. Forklar fodnotepolitikken?
3. Hvilken ny sikkerhedspolitisk situation tegner sig for Danmark efter Østblokkens sammenbrud?
4. Beskriv USA’s position efter Sovjets opløsning.

VE 1914, s 341-346
1. Hvad er baggrunden for, at man overhovedet begynder at tale om europæisk samling?
2. Hvilke organisationer repræsenterer de første skridt mod samling?
3. Sammenlign kilde 1 og 3: Hvad er Churchill og Schuman enige om?
4. Beskriv kul og stålunionen, herunder bl.a. medlemslande og formål.
5. Hvorfor står England udenfor?
6. Forklar de vigtigste elementer i Rom-traktaten-1957 (EF´s “Grundlov”).
7. Hvad er meningen med betegnelserne føderalister og funktionalister i forhold til de europæiske samarbejde?

Spørgsmål side 346-352
- Kommunismens sammenbrud 1989-91
- Maastricht-traktaten (1991/1992)
- Amsterdam-traktaten (1997)
- Forfatningstraktaten (2004)

Bruxelles set fra Danmark, s. 89-95.
1. Hvorfor bliver Danmark først medlem af EF i 1973?
2. Folkeafstemningen 1972 – hvordan kan den typiske tilhænger, modstander og tvivler defineres?
3. Hvad er karakteristisk ved vælgernes holdning til EF-medlemskabet (se tallene nederst s. 92)?
4. Hvordan argumenterer tilhængere og modstandere i forhold til EF-medlemskabet?
5. Hvilket tema var næsten fraværende i valgkampen, og hvad har dette fravær sandsynligvis bidraget til?
6. Forklar de 2 valgplakater s. 93.

Bruxelles set fra Danmark, s. 95-101
1. Hvad var karakteristisk for forholdet til EF i 70erne?
2. Forklar det danske Markeds-/Europaudvalg.
3. Hvad kan man udlede af afstemningsresultatet om EF-pakken i 1986 set i lyset af den generelle EF-holdning i befolkningen (se tallene s. 97-98)?
4. Hvordan udvikler holdningen til EF sig i DK i slutningen af 80erne hos henholdsvis befolkningen og de politiske partier?
5. Hvorfor vedtager EF kun 5 år efter EF-pakken Maastricht-traktaten?

Maastricht-traktaten-afstemning(1992)
Nationalt kompromis
Amsterdam-traktaten(1998)
Euro-afstemningen(2000)
Danmarks forhold til EU
DK og EF/EU
Israels oprettelse (1948)
- Baggrund: A
Befolkningsudvikling i Palæstina
Første Arabiske-israelskekrig
Uafhængighedserklæringen
1. Hvorfor skal jøderne havde deres egen stat i palæstina?
2. Kendetegn ved Israel?
Seksdageskrigen (1967)
- Oktoberkrigen 1973
- Fredsaftale 1979:
- Palæstinensernes situation:
Palæstinakonflikten 1995-2015
- Intifada 2 (2000-2005)
- Baggrund:
- Indhold/midler:
- Mål:
Palæstinensiske organisationer
- Hamas
- Fatah
- Gaza
Stridspunkter i 2015
Årsag/virkning i forhold til:

VE 1914, s. 324-329
1. Hvilken situation udspiller sig i Afghanistan fra slutningen af 70'erne og op gennem 80erne, og hvilken rolle spiller de 2 daværende supermagter?
2.Hvilken pris kommer USA til at betale for at trænge Sovjetunionen ud af Afghanistan?
3.Hvilke 3 punkter danner baggrunden for den islamiske vækkelse, der kommer til at præge Mellemøsten fra 1970'erne?
4.Hvad er sammenhængen mellem den islamiske vækkelse og terrorisme på den ene side og statistikken øverst s. 328 på den anden?
5.Hvad er henholdsvis gennembruddet og kulminationen på den ekstreme islamisme?

VE S.329-334
1. Hvorfor anser al Qaeda og ligesindede USA for en dødsfjende, og hvad gør gruppen for at uskadeliggøre denne fjende?
2. Hvad er forskellen på Taleban og Al Qaeda?
3. Hvad er baggrunden for, at USA bliver så rystet af terrorangrebet 11. september?
4. Hvordan reagerer USA efterfølgende?
5. Hvad bygger det danske bidrag i koalitionen på (kilde 8)?
6. Hvad sker der med et stort antal af de amerikanske krigsfanger fra Afghanistan?
7. Hvorfor indleder USA også en militær aktion mod Irak (kilde 9)?
8. Hvad er anderledes ved denne aktion i forhold til krigen i Afghanistan?
9. Hvorledes forholder Danmark sig denne gang, og hvad er baggrunden (kilde 10)?
10. Vurder Anders Foghs udsagn (kilde 10) – har han ret? Begrund din/jeres holdning.
USA´s aktion i Irak
1. (Velbegrundede) Årsager?
2. Konsekvenser for USA?
- Kendetegn ved arabisk forår:
3. Forklaringer på konflikten mellem Vesten og det muslimske terrornetværk

Afkolonisering/3. verden
- Baggrund
- Realisering af selvstændighed
- Tidshorisont/faser
1. Fase 1945-1954
2. Fase 1956-1966
3. Fase 1975-1994
Arbejdsspørgsmål, kapitel 7 (2-5)
2. Hvad var baggrunden for fremkomsten af nationalistiske bevægelser i kolonierne?
3. Hvorfor var Storbritannien og Frankrig ude af stand til at holde fast på deres kolonier?
4. Hvilke holdningsmæssige ændringer skete der i Storbritannien omkring Første Verdenskrig?
5. Hvilken forskel var der på britisk og fransk kolonipolitik?
Afkolonisering
- Supermagternes rolle
- FN’s rolle
- Årsager til afkoloniseringen efter 2. verdenskrig
- At skabe en nation
- Løsning:

Indien
- Generelt
- Uafhængighedsbevægelsen
- Selvstændighed
Indokinakrigen (1946-54) ikke vietnamkrigen!
- Baggrund:
- Forløb:
- Afslutning:

VE 1914, s. 207-212
1. Forklar sammenhængen mellem Indokinakrigen og Vietnamkrigen.
2. Hvorfor involverede USA sig i krigen i Vietnam?
3. Forklar de 2 forskellige synspunkter i kilde 15 og 16.
4. Hvorfor mon USA var ude af stand til at vinde krigen?
5. Hvad var følgerne af Vietnamkrigen for USA, Vietnam og Vietnams nabolande?
- Status på imperialismen

Arbejdsspørgsmål til kapitel 9
13. Hvordan forklarer bogen de afrikanske landes økonomiske elendighed? Lav en liste over politiske, økonomiske og kulturelle faktorer.
14. Hvad er årsagen til de mange afrikanske borgerkrige?
15. Hvorfor griber FN, USA eller NATO ikke ind og standser de afrikanske borgerkrige? Inddrag citaterne 8 og 9.
Folkedrabet i Rwanda
- Bagmænd:
- Anledning/udbrud:
- Ofre/gerningsmænd:
- Drabsvåben:
- Tidshorisont:
- Afslutning:
- FN’s rolle:
- Øvrige særlige kendetegn:
Baggrund for folkedrab
- Kolonihistorie:
- økonomi:
- Mediernes rolle:
Efterspil i Rwanda
Rwanda i dag: Projekt Ny Nation

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu