Opgavebeskrivelse
Genforeningen og de dansk/tyske mindretal
1. Definer udtrykket/begrebet mindretal, når det sættes i forbindelse med en befolkningsgruppe.

2. Beskriv ud fra udsendelsen Sønderjysk for begyndere: Dansk eller tysk? hvad der karakteriserer det tyske mindretal i Sønderjylland i dag.

3. Ud fra artiklen Det danske mindretal i Sydslesvig fra 1920 skal du kort opridse forholdene for det danske mindretal i Sydslesvig siden Genforeningen. Overvej hvorfor mindretallet igennem tiden har haft forskellig tilslutning og forskellige rettigheder.

4. Se den korte udsendelse om valgplakater og propaganda. Vælg en dansk og tysk valgplakat. Lav en billedanalyse (brug gerne begreber fra dansk) og overvej om plakaterne kan bruges som historiske kilder.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
15.000-18.000 tyskere = ca. 7%

- De har deres egne sportsklubber/idrætsforeninger, for at bevarer deres identitet.
- Knivsbjerget, årligt samlingspunkt for det tyske mindretal.
- Respekten i skolen
- De holder fast i de tyske traditioner.
- De tager ikke afstand fra det danske, men går meget op i at bevare det tyske. Altså det
tyske sprog og traditioner.