Havet og organismer | Analyse

Indholdsfortegnelse
1) Gør rede for havet som et økosystem (inddrag biotiske og abiotiske faktorer), samt redegør for hvad alger er.

2) Diskuter hvordan forskellige organismer (dyr/alger) kan være tilpasset forskellige zoner i havet - inddrag forskel i farver.

3) Analyser data for øst/vestkysten i Jylland. Inddrag dyr, alger og planter.
- Forklar hvorfor der er forskel på de to områder - vær så grundig som mulig

Uddrag
Havet er det største økosystem i verden, siden det dækker ca. 70% af jordens overflade. Dette betyder også at der er høj biodiversitet.

Men livet i havet er påvirket af en masse biotiske og abiotiske faktorer der har medbestemmelse i hvilke dyre- og plantearter der kan leve forskellige steder. Blandt de faktorer er blandt andet:
- Salinitet
- Bølger/Strøm
- Temperatur
- Dybde
- Bundforhold
- Næringstoffer
- Fødekæde (Dyr)
- Klart vand (Alger)
- Menneskelig påvirkning

Heraf er fødekæden, menneskelig påvirkning og mængden af alger (som har indflydelse på vandets klarhed) alle biotiske faktorer fordi det er levende organismer der har indflydelse på økosystemet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu