Hans Just Group | Økonomisk udvikling | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Hans Just Group.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Hans Just Group benytter.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Hans Just Group for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Konklusion
- Uddybelse af indtjeningsevnen;
- Konklusion

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Hans Just Groups likviditet overordnet har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Konklusion

1.5 (5 %)
Vurder Hans Just Groups fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opgør Hello ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts og april i forbindelse med køb og salg af Hurraflag.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Hurraflag udgør ved udgangen af april måned i stk. og kroner.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor køb og salg af Hurraflag ikke påvirker indtjeningen og likviditeten med samme beløb i april måned.

3.1 (10 %)
Udarbejd resultatbudgettet for 2018/19.

3.2 (5 %)
Beregn den forventede dækningsgrad for 2018/19.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden i Happy Mee A/S vil blive påvirket, hvis afsætningsstigningen i 2018/19 bliver mindre end de budgetterede 10 %.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for SD-100.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for SD-100.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan indførelsen af et sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

4.4 (5 %)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.
- Leveringsservice
- Logistikomkostninger
- Konklusion

Uddrag
Grunden til at det går så godt for virksomhed Hans Just Group, er fordi ejerne i virksomheder kender til de markeder som de er på. Virksomheden sælger spiritus.

Ejerne af firmaet ved hvilke mærker der er kendt på de forskellige markeder. Fx har virksomheden inden for de seneste 11 år næsten tredoblet virksomhedens omsætning til et rekordstort 1,2 mia. kr.

I 2016 var de specielt den italienske aperitif Aperol der var en succes for virksomheden . Aperol var en succes i 2016, fordi virksomheden var klar over

at det var det som deres kunder efterspurgte, og derfor var det Aperol der var ekstra fokus på, hvilket var en kæmpe succes og meget positivt for deres økonomi.

---

Afkastningsgraden (AG) viser, hvor meget virksomheden opnår i forrentning af den investerede kapital, og dette er udtrykt i procent.

Afkastningsgraden er steget med 2,8 procentpoint fra 2014/15 til 2016/17, hvilket vil sige den er steget fra 19,6% til 22,4%, dette svarer til en stigning på 14,33%.

Afkastningsgraden er steget meget, og dette er positivt for Hans Just Group, da det betyder at de har forrentet mere på deres aktiver.

AG afhænger både af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, så AG stiger og falder altså i takt med disse to nøgletal.

Så grunden til at AG er steget fra 2014/15 til 2016/17, skyldes både stigningen i overskudsgraden og stigningen aktivernes omsætningshastighed da begge disse nøgletal stiger fra 2014/15 til 2016/17.

Derudover ligger AG også over markedsrenten som ligger på cirka 0,5%, og derfor er der indregnet risikotillæg i AG.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu