H35 AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Omkostninger
1.1 (5p) Udfyld de tomme felter i det skema, som du finder i excel-filen bilag 1 til afleveringen, og kopier herefter skemaet hertil.

1.2 (3p) Redegør for forløbet af de variable omkostninger.

1.3 (2p) Forklar, hvad det koster pr. enhed at fremstille de 5.000 GAME, der ligger mellem 45.000 stk. og 50.000 stk

Opgave 2 Logistik
2.1 (5p) Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for SD-100. De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

2.2 (5p) Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 2.1

2.3 (5p) Forklar, hvordan indførelsen af et sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

2.4 (5p) Diskuter , hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

Opgave 3 Virksomhedens rapportering
3.1 (5p) Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2020/21 i bilag 4 . Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5p) Redegør for, hvilke omkostningskonti i saldobalancen der indeholder variable omkostninger.

3.3 (5p) Vurder , hvordan den forventede aktivitetsstigning kan påvirke JBJ Grill A/S’ fremtidige variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

Opgave 4 Distribution
4.1 (5p) Beregn , hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

4.2 (5p) Forklar, hvordan valget af transportform vil påvirke MitLiv A/S’ leveringsservice .

4.3 (5p) Vurder , hvor mange dage flytransporten maksimalt må vare for, at de to transportformer økonomisk set er lige gode.

Opgave 5 Aktivitetsoptimering
5.1 (5p) Beregn ved brug af differensmetoden den optimale afsætning og salgspris for produktet FAKE for det kommende år.

5.2 (5p) Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætning af produktet FAKE.

5.3 (5p) Beregn den optimale afsætning og salgspris for produktet FAKE, når det forudsættes, at de variable enhedsomkostninger i det kommende år forventes at udgøre kr. 2000 i stedet for de tidligere anførte kr. 1.000.

5.4 (5p) Beregn det samlede dækningsbidrag ved den under spørgsmål 5.3 beregnede optimale afsætning af produktet FAKE.

Uddrag
Opgave 1 Omkostninger
Produktionsvirksomheden h35 A/S fremstiller og sælger udelukkende produktet GAME. Der forekommer ikke springvist varierende omkostninger i virksomheden.

1.1 (5p) Udfyld de tomme felter i det skema, som du finder i excel-filen bilag 1 til afleveringen, og kopier herefter skemaet hertil.

1.2 (3p) Redegør for forløbet af de variable omkostninger.
Først og fremmest vil de variable omkostninger stige indtil vi når de 20.000 stk.

Derefter vil enhedsomkostningerne falde. Når afsætningen på 20.000 stk. er opnået, vil de variable enhedsomkostninger stige i takt med det.

1.3 (2p) Forklar, hvad det koster pr. enhed at fremstille de 5.000 GAME, der ligger mellem 45.000 stk. og 50.000 stk.

9.350.000 – 7.725.000 : 5.000 = 325
Dermed er prisen pr. enhed 325 kr. for at fremstille de 5.000 GAME.

Opgave 2 Logistik
Virksomheden Papemballage A/S producerer en lang række forskellige papemballage produkter til fødevareproducenter i Europa.

Emballagen anvendes fx som omslag til små yoghurt og pasteuriserede æg. Fælles for produkterne er, at de alle produceres ved hjælp af samme type råpap SD-100

som Papemballage A/S indkøber i store ruller hos en svensk producent. Papemballage A/S påfører råpappet forskellige former for plastfolie, så den færdige papemballage er velegnet til fx færdige produkter, der opbevares på køl.

Virksomheden forventer i det kommende år at skulle bruge 100.000 ruller råpap SD-100. Indkøbsprisen er kr. 999 pr. rulle

og ordreomkostningerne er beregnet til kr. 5.000 pr. indkøb. Virksomheden regner med en lagerrente på 8 % p.a. af den gennemsnitlige lagerværdi.

I øjeblikket har Papemballage A/S ikke et sikkerhedslager for SD-100. Paprullerne kan også indkøbes hos en ungarsk producent, hvor indkøbsprisen pr. rulle er noget lavere end hos den svenske producent.

Papemballage A/S vurderer dog, at kvaliteten og leveringsoverholdelsen er tilsvarende dårligere hos den ungarske producent.

Papemballage A/S vurderer, at det vil være nødvendigt at indføre et sikkerhedslager af SD-100, hvis virksomheden begynder at benytte den ungarske producent.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu