Indholdsfortegnelse
Dato:
Navn:
Fordybelsesområde:
Prøveoplæg:
Præsentation af prøveoplæg og begrundelse for valget:
Analyse- og fortolkningspunkter:
- Kort resumé
- Genretræk
- Komposition
- Fortæller
- Personkarakteristik
- Sted og miljø
- Sprog og stil
Oplæsning
Perspektivering
Kildefortegnelse

Uddrag
o Soldaten er fattig i starten
o De rige bor ved kongeslottet i byen
o Fortællingen er kronologisk fortalt over nogle uger

---

Kort resumé
- Genretræk
o Kunsteventyr
o Tallet 3, en helt, konge, prinsesse, heks, en modstander og magi

- Komposition
o Aktant – modellen
- Fortæller

o 3 persons alvidende fortæller
- Personkarakteristik

o Soldaten
- Ivrig og grådig
- Snyder sig til rigdom
- Rigdom = bedre liv