Gyldendal AS | Pestel-modellen | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1
Forklar med udgangspunkt i PESTEL-modellen, hvilke forhold i Gyldendal A/S’ omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening.

1.2
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Gyldendal A/S for årene 2010 til 2012 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Afkastningsgrad
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed
- Gældsrente
- Egenkapitalens forrentning

1.3
Vurder, hvorledes Gyldendals A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.4
Vurder Gyldendals A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 – 1.3.

Opgave 2
2.1
Udarbejd en ABC-analyse for kontorstolene på grundlag af vareforbruget for 1. halvår 2013 og vurder, om 80/20 reglen er opfyldt.

2.2
Redegør for, hvordan Kontor A/S kan anvende ABC-analysens resultat til at forbedre virksomhedens indkøbsstyring.

2.3
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis Kontor A/S skifter til den polske leverandør.

Opgave 3
3.1 og 3.2
Beregn de variable enhedsomkostninger for rammen Luksus og Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for rammen Luksus.

3.3
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for rammen Luksus, hvis produktionstiden bliver 10 minutter i stedet for 6 minutter pr. ramme.

Opgave 4
4.1 og 4.2
Opstil resultatbudgettet for 2014 for Auto A/S. og Beregn bruttoavanceprocenten for 2013 og 2014 og forklar årsagen til forskellen i bruttoavanceprocenten.

4.3
Beregn, hvor meget omsætningen i 2014 mindst skal være, for at resultat af primær drift mindst udgør kr. 0.

Uddrag
Med udgangspunkt i PESTEL-modellen er især de sociale og kulturelle forhold samt de teknologiske forhold interessante i forhold til Gyldendal A/S’ indtjening.

De sociale og kulturelle forhold har en væsentlig betydning for Gyldendal A/S, i det at danskerne har en faldende interesse for bogmarkedet. Det danske bogmarked er faldende og ifølge eksperter, en branche i alvorlig krise.

Samtidig udvikler teknologien sig også inde for bogmarkedet, i det at der er kommet e-bøger, altså bøger digitalt. E-bogen giver mulighed for at man som læser ikke skal slæbe på tunge bøger, samt at man med iPad, bærbar eller lignende, altid kan have en bog på sig.

---

Årsagen til faldet fra 2010 til 2011 skyldes et fald i egenkapitalen samt stigningen i aktiverne. Stigningen fra 2011 til 2012 skyldes at egenkapitalen stiger procentvis mere end virksomhedens aktiver.

Likviditetsgrad viser forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og deres kortfristede gældsforpligtelser. Den udregnes på denne måde:

Virksomhedens likviditetsgrads lå i 2010 på 171%, og faldt til 156% i 2011. Likviditetsgraden faldt yderligere til år 2012, til 151%.

Virksomhedens likviditetsgrad har altså haft en procentmæssig ændring på -11,8% fra 2010 til 2012, hvilket er negativt for virksomheden.

Virksomheden ligger med en likviditetsgrad på 151%, hvilket er lige over 150% - som er tommelfingerreglen for en tilfredsstillende likviditetsgrad. Dette betyder at virksomhedens likviditetsgrad, trods et fald, er 100% tilfredsstillende.

Virksomhedens omsætningsaktiver påvirker fra 2010 til 2011 negativt i det de falder, mens de påvirker positivt fra 2011 til 2012, dog mindre en stigningen i de kortfristede gældsforpligtelser, hvilket derfor falder.

De kortfristede gældsforpligtelser er fra 2010 til 2012 steget, hvilket er negativt for likviditetsgraden og er årsagen til at den falder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu