Gruppearbejde og grupperoller | Noter Afsætning

Indledning
Gruppearbejde er ikke nyt for jer og derfor kender I allerede til de fordele og ulemper gruppearbejde fører med sig. Gruppearbejde skal også være SAMarbejde

fordi I på den måde kan udnytte hinandens styrker og kompetencer og forhåbentlig opleve, at I bliver endnu dygtigere, når I samarbejder.

Når I selv vælger grupper, så vælger I ofte ud fra sociale relationer, men det er ikke altid mest optimalt, når man kigger på det faglige udbytte af gruppearbejdet.

Det er også derfor, at lærerne ofte laver grupper ud fra andre principper end det faglige, for at I kan få øjnene op for, at der måske er andre som I arbejder rigtig godt sammen med.

Indholdsfortegnelse
1. Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at arbejde i gruppe sammen med ens nære venner/veninder?

2. Hvad kan jeg selv gøre, for at gøre mig selv til et værdifuldt gruppemedlem? Begrund dit svar.
- Tænkeroller
• Ideperson:
• Analysator:
• Specialist:
- Sociale roller
• Koordinator:
• Kontaktskaber:
• Formidler:
- Handleroller
• Opstarter:
• Organisator:
• Afslutter

3. Kan du genkende dig selv i nogle af ovenstående roller? Hvilke roller passer bedst til dig? Husk at begrunde dit svar

4. Hvilke roller vil du umiddelbart gætte på, at de andre gruppemedlemmer i din seneste afsætningsgruppe har? (Du skal komme med et kvalificeret gæt og begrunde dit svar)

Konflikter

5. Beskriv en konflikt du har oplevet i forbindelse med et gruppearbejde som du synes blev håndteret og løst på en god måde? Hvorfor gik det godt?

6. Beskriv en konflikt du har oplevet i forbindelse med et gruppearbejde som du synes blev håndteret på en uhensigtsmæssig måde? Hvorfor gik det ikke godt?

7. Hvem arbejder du godt sammen med? Nævn tre fra klassen som du arbejder godt sammen med og forklar, hvorfor I er gode til at samarbejde.

Uddrag
Tænkeroller
I disse roller er tænkningen dominerende. Det kan være i form af at få nye ideer, analysere bestemte situationer eller at have en specialistviden på et bestemt område. Inden for tænkerollerne er der en:

• Ideperson: Ser problemstillinger fra nye vinkler. Idepersonen er ofte begavet og kreativ, men han eller hun kan også være glemsom og følsom over for kritik.

• Analysator: Ser alle rationelle sider af en sag. Analysatoren er objektiv, nøgtern og analytisk, men kan også opfattes som kritisk og skeptisk.

• Specialist: Bidrager med specialviden og tekniske færdigheder. Specialisten har stærkt fagligt engagement og selvtillid. Specialisterne kan have en tendens til at isolere sig og være uinteresserede i andre mennesker.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu