Gourmetost | Noter

Indholdsfortegnelse
a. Tegn en x,y-plot af sammenhængen mellem afsætning i kg og pris i kr. Forklar sammenhængen.

b. Opstil en lineær regressionsmodel + definationsmængde

c. Omsætningen R kan beskrives ved funktionen R(x)=p(x)∙x, hvor p(x) er pris i kr. ved en afsætning på x kg. Bestem en forskrift for omsætningen.

d. Bestem den afsætning der giver det største db.

e. (ekstra)
- Forbrugeroverskud: (udgangspunkt i UDEN afgift)
- Producentoverskud: (udgangspunkt i UDEN afgift)

Uddrag
Opgave 3:
Handler om en osteproduktion for gourmetost, som er kendt ved sammenhænge mellem afsætning og pris.

a. Tegn en x,y-plot af sammenhængen mellem afsætning i kg og pris i kr. Forklar sammenhængen.
Afsætning er vist på x-aksen og pris er vist på y-aksen, som er sammenhængen mellem hvor mange oste man vil købe (x) til en given pris (y).

Det er klart, at jo højere pris vi forlanger for varen, jo færre sælger vi. Det modsatte gælder også: Jo mindre vi forlanger for varen, jo flere kan vi sælge. I erhvervsøkonomi, vil vi almindeligvis sige, at prisen bestemmer

hvor stor afsætningen bliver. Hvis vi taler om en sammenhæng mellem pris og afsætning, mener vi altså, at afsætningen bliver en funktion af prisen.

b. Opstil en lineær regressionsmodel + definationsmængde
Her har vi så plottet en lineær regression, som skal vise det sammenhæng der er mellem afsætning af oste og prisen herpå.

Vi ser en høj forklaringsgrad på 0.96, som forklarer at der er tale om et sammenhæng. Ud fra forskriften kan vi konkludere at a er negativ, så jo højere pris desto færre afsættes der. b i funktionen viser at der vil ved en pris på 57.8 kr. afsættes 0.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu