Globaliserings påvirkning på Danmark | 10 i karakter

Problemformulering
Hvorfor er Danmark afhængig af den globale økonomi? Redegør for eventuelle fordele og ulemper ved globalisering samt, hvilken påvirkning globalisering har haft på den danske kurrenceevne.

Vi vil i denne opgave redegøre for Danmarks afhængighed af den globale økonomi samt hvilke politiske værktøjer der påvirkes.

Indledning
Begrebet globalisering stammer helt tilbage fra lige efter 2 verdenskrig. Globalisering er et begreb der tager udgangspunkt i en organiseret samhandel mellem lande.

Der var samhandel før 2 verdenskrig, dog ikke på samme måde som efter. Det var først her at verdens lande for alvor begyndte at handle med hinanden på en organiseret måde.

Ved yderligere beskrivelse af økonomisk globalisering, så indebære det en øget integration og afhængighed mellem nationale økonomier på tværs af verdens mange lande.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering
Metodiske overvejelser:
Indledning:
Danmarks forhold til global økonomi
Ulemper ved globalisering

Uddrag
Danmark har en stabil tilgang til den globale økonomi. Dette indebære at den danske økonomi har et godt udgangspunkt med stærk vækst.

Danmark har i de seneste år formået at skabe en rekordhøj beskæftigelse, hvilket bl.a. ligger til grund for den stærke vækst. Danmark kan dog risikere et fald i væksten, da man i udlandet har en høj usikkerhed, grundet deres svækket økonomi.

Globalisering omhandler den dynamiske udveksling der er mellem landegrænser og kontinenter, af varer, informationer og mennesker.

Globaliseringen er et verdensomspændende netværk der gør samhandel meget nemmere og mere organiseret end før. Samhandlen dækker over et stærkt bånd mellem de enkelte lande.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu