Globaliseringens udfordringer | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Fællesdel:
1.a - Hvad kan der af tabel 1 udledes om den økonomiske udvikling i BRIKS-landene? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.
- Hypotese:

1.b. - Det dansk-kinesiske forhold er blevet bedre de seneste år, lyder det fra kinesiske side. Siden den omstridte danske erklæring om Kinas ret til Tibet, er de dansk-kinesiske relationer blevet styrket. Angiv og dokumenter – i reportagen fra Berlingskes korrespondent Lasse Karner (Bilag 2.): Hvad synes at have betydning for Kinas udenrigspolitiske relationer (på det tidspunkt)?

1.c - Hvad kan der af tabel 2 udledes om ændringer i partiernes vælgertilslutning fra folketingsvalget i 2019 til meningsmålingen den 22. januar 2021? Besvarelsen skal understøttes af beregninger af statistisk usikkerhed, og du skal anvende viden om vælgeradfærd.

Uddrag
Tabel 1 viser bruttonationalproduktet pr. indbygger, løbende priser, købekraftspartier i tusinde dollars. I tabellen bliver der angivet den økonomiske udviklingen i BRIKS-landende, hvilket er Brasilien, Rusland, Indien, Kina, og Sydafrika, i årstallene fra 1990-2025.

Selvom Danmark ikke er en del af BRIKS-landene, er den stadig en del af tabellen, og kan bruges til at sammenligne med. BNP er et samlet mål for værdien af den samlede produktion i et land i et år.

Man tager altså værdien af alle varer og tjenester som der bliver produceret i de angivende lande og summere dem.

Tallene i tabellen er angivet i absolutte tal. Ud fra tabellen, har jeg valgt at lavet en indeksberegning af tallene, som gør det lettere at aflæse den procentvise ændring i BRIKS-landendes økonomi fra basisåret. Basisåret er det år, hvor analysen starter, hvilket i dette tilfælde er 1990.

---

I reportagen starter korrespondenten Lasse Karner med at fortælle, at det økonomiske forhold mellem Danmark og Kina ’’er skudt i vejret’’.

Det er ikke noget, som man har set før i Europa udover Malta og Belgien. Derudover fortæller han også, at Danmarks eksport til Kina har haft en femdobling inden for de sidste par år.

Det der synes at have en betydning for Kinas udenrigspolitiske relationer, er selvfølgelig de lande som har noget, som Kina er interesseret i. Derudover er det også de lande, som har et godt politisk forhold til Kina.

’’Der er nogen ting som det kinesiske kommunismeparti lægger meget stærk vægt på (…) det er ting som deres suverænitet, det er ting som deres grænse til deres nabolande.’’

Her giver korrespondenten Lasse Karner eksempel på et af de lande, som bliver holdt ude i kulden – nemlig Norge. Norges nobelkomite valgte i 2010 at give nobelfredsprisen til menneskerettighedsaktivisten Liu Xiabao.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu