Globalisering | Samfundsfagsopgave

Opgavebeskrivelse
1) Repeter først, hvornår er det man taler om globaliseringen tager fart og hvorfor
2) Gennemgå de to definitioner på s 80
3) Hvorfor er globaliseringen interessant indenfor samfundsfags discipliner
4) Forklar de grunde der er nævnt til, hvorfor globalisering er interessant for international politik på s 81-82.
5) Nævn 1-2 punkter/kodeord i hver af globaliserings fem dimensioner..

Uddrag
1) Repeter først, hvornår er det man taler om globaliseringen tager fart og hvorfor
- I de sidste 20-25 år, til at karakterisere de forandringer der sker i verden – og ofte også de enkelte stater – synes præget af i øjeblikket. Den tager fart da globaliseringen er et næsten allestedsnærværende fænomen, der kædes sammen med vidt forskellige begivenheder, og udviklingens tendenser, som f.esk. undergravning af overenskomster på det danske arbejdsmarked, internettet udbredelse osv.

---

Hvorfor er globaliseringen interessant indenfor samfundsfags discipliner (Yosh & Dean)
a. Sociologi
- I sociologien kan globaliseringen bruges ved analysen af det senmoderne samfund, altså menneskers bevidsthedsformer, identitetsproblemer og adfærdsmønstre.
o Identitet og senmoderne samfund
b. Økonomi
- I økonomien er globaliseringen forbundet med den stærke forøgelse af vare- og kapitalstrømmen, og med skabelsen af et mere globalt produktions- og arbejdsmarked. Måske især den frie grænse i EU, hvor der ikke er told.
o Globalt arbejds- og produktionsmarked
c. Politik
- Globaliseringens betydning kan observeres i forbindelse med ændrede partimønstre, andre trusler mod velfærdsstaten og diskussionen om øget overvågning af borgerne, hvor USA og Kina især sætter deres præg.
o Trusler mod velfærd, ændrede parti mønstre, indvandring

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her