Indledning
Man hører tit at ”verden bliver mindre og mindre”. Det er naturligvis ikke sandt. Jorden er en kugle med en diameter på 12.742 km. Og sådan har det været længe…..

Men det er rigtigt at jordens lande bliver mere og mere integreret med hinanden. At vi handler, rejser, kommunikerer mere og mere.

For jer er det helt naturligt at jeres tøj er syet i Kina, musikken i hører er fra USA, maden i spiser er inspireret af Italien og I kender historien om at en IPhone er samlet i Kina men produceret af mange forskellige leverandører i forskellige lande.

Batteriet er produceret af Samsung, kameraet er produceret af Sony, skærmen er produceret af Sharp eller LG.

Hvad betyder denne øgede integration og den øgede handel for verdens økonomi? Hvad betyder globaliseringen for Danmark og for verden?

Ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) er der fire grundlæggende kendetegn ved globalisering:
• Bevægelse af varer ved handel og forretning
• Bevægelse af kapital og investeringer
• Flytning af mennesker
• Spredning af viden

Indholdsfortegnelse
1 Indledningen 3
2 Inspiration til problemstilling 4
3 Eksamensprojektet, hvad skal der gøres? 5
4 Aflevering af eksamensprojekt 5
5 Midtvejsmøde til eksamensprojektet: 6
6 Eksamen med brug af synopsis: 6
Bilag 1 7
Bilag 2 7

Uddrag
• Lav en problemformulering, hvor der tages udgangspunkt et (forundrings-)spørgsmål eller en hypotese som bliver jeres problemstilling. I må gerne vælge flere af ovenstående vinkler/emner, eller selv supplere med egne forslag. Se bilag 1 med opstilling af problemformulering

• Forhold jer metodisk til, hvordan I vil gribe opgaven an, så I kan besvare problemstillingen på en passende måde.