Globalisering | Opgave | 12 i karakter

Problemformulering
Er globaliseringen en positiv ting for kulturen i forskellige verdensdele?

Indledning
Globaliseringen er ved at overtage verden som en bølge. Den bringer en større viden og indsigt i andre lande og verdenskulturen. Man kan som individ i større og større grad bryde grænser, både geografisk og kulturelt.

Dog er der også en stor kritik i forhold til om det er hensigtsmæssigt at have så let tilgængelighed til at rejse og lære om andre kulturer.

Dermed kan det tages til omtanke om globaliseringen egentlig er en positiv ting, specielt for kulturen, eller om verdenslandene skal forholde sig mere nationalistiske og kontrolleret.

Indholdsfortegnelse
Indledning……………………………………………………………………….....S.3

Problemformulering………………………………………………………….……S.3

Problemstillinger…………………………………………………………………..S.3
- Redegør for globaliseringsbegrebet og hvilke lande der er mindst globaliserede…….S.3
- Undersøg Rüdiger Safranski’s tankesæt om, hvor meget globalisering mennesket kan tåle….S.3
- Diskuter om internettet med til at påvirke globaliseringen………….S.3
- Vurder om globaliseringen ødelægger det spændende ved at rejse, da kulturen tilhører individet…S.3

Besvarelse…………………………………………………………………………..S.3

Perspektivering…………………………………………………………………….S.5

Konklusionen ……………………………………………………………………...S.6

Litteraturliste………………………………………………………………………S.7

Bilag………………………………………………………………………………...S.8
- Bilag 1…………………………………………………………………………………………….…S.8
- Bilag 2…………………………………………………………………………………………….…S.8
- Bilag 3………………………………………………………………………………………….……S.8
- Bilag 4…………………………………………………………………………………………….…S.8
- Bilag 5………………………………………………………………………………………….……S.8

Uddrag
Dynamisk udveksling af kapital, varer, ideer, information og mennesker hen over landegrænser og kontinenter, er de kernepunkter der er indenfor globalisering.

Med globalisering følger der en gensidig afhængighed af lande og folk imellem. Man betegner globaliseringens tid som fra begyndelsen af 2000 til den dag i dag, i forbindelse med informationsteknologiens udbredelse.

Dog karakteriserer globalisering den menneskelige civilisations historie i nyere tid, som startede ved udbygningen af kontakten mellem verdensdelene fra 1500-tallet.

Herefter opstår de muligheder for dynamisk udveksling, som der genkendes i dag . I et debatindlæg fra Politikken, så skriver Flemming Ytzen hans mening om globaliseringsbegrebet (bilag 1) .

Denne udtalelse menes der altså at Afrika og Mellemøsten har et stort fravær af økonomisk og social udvikling, som også betegnes internationalisering.

Der menes ydermere at disse befolkningsgrupper har brug for amerikansk knowhow, som også er repræsenteret i McDonaldiseringen

så de kan bruge mere tid på at rejse ud og blive rigere på viden i stedet for at eksportere terror og fattigdom.

Den tyske filosof Rüdiger Safranski tager ikke udgangspunkt i den påvirkning globalisering har på politik, sociologi eller økonomiske temaer i hans bog “Hvor meget globalisering tåler mennesket.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu