Globalisering og leverstandard | IØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Forklar, med inddragelse af relevante beregninger, hvad tallene i bilag 1 viser om udviklingen i levestandarden i Niger

2. Der kommer i disse år flygtninge til Danmark, og en relativt stor del af dem er ufaglærte
a. Redegør, på baggrund af bilag 2, for antallet af beskæftigede ufaglærte ved en mindsteløn på 113,39 kr.
b. Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan et større udbud af ufaglært arbejdskraft påvirker beskæftigelsen og arbejdsløsheden
c. Vurder, med udgangspunkt i bilag 2,3 og 4, konsekvenserne for indkomstfordelingen og de offentlige finanser af at indføre en indslusningsløn på 70 kr. i timen til flygtninge

3. Analyser, på baggrund af bilag 5, årsagerne til den økonomiske vækst i Sverige i 2017.

4.
a. I bilag 7 nævnes: ”WTO er som en forsikring mod, at den globale handel ikke udvikler sig til alle landes kamp mod alle”. Forklar hvad der menes med citatet.
b. Vurder med udgangspunkt i bilag 6 og 7, hvordan forskellige befolkningsgrupper påvirkes af en amerikansk importtold. Inddrag begrebet realindkomst.

Uddrag
Overstående viser en række relevante beregninger, lavet med udgangspunkt i tallene fra bilag 1.

Ser man på indekstallene for BNP pr. indbygger korrigeret for prisudvikling i årene 1985 til 1995, ses der et fald.

Dette skyldes udelukkende en stigning i indbyggere, idet BNP er steget, set ud fra tallene i bilag 1. Der er tale om et fald på hele 22%, sammenlignet med basisåret. Faldet påvirker levestandarden i Niger.

---

Punkt A viser at der efterspørges 532.000 ufaglærte til en mindsteløn på 113,39 kr. Det vil sige at der vil sige kunne ansættes 532.000 ufaglærte til den bestemte mindsteløn.

Herudover viser punkt B at der udbydes i alt 591.000 ufaglærte til mindstelønnen på 113,39 kr. Der er altså 591.000 ufaglærte arbejdere, som er villige til at arbejde til den gældende mindsteløn.

Ud fra overstående kan det konstateres at der er et overskudsudbud på 59.000 ufaglærte arbejdere. Grunden til overskuddet skyldes at mindstelønnen overstiger ligevægtsprisen.

Indførelsen af en mindsteløn, over ligevægtsprisen, er med til at beskytte udbyderne, som i dette tilfælde er arbejderne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu