Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
a. Redegør for begrebet globalisering ud fra en økonomisk synsvinkel. Redegør for bilag 1, 2 og 3 bidrag til at forklare Danmarks deltagelse i globaliseringen.
- Bilag 1:
- Bilag 2:
- Bilag 3:

b. Redegør for hvorledes den stigende globalisering påvirker løndannelsen for ufaglært arbejdskraft i Danmark. Illustrerer dette i et udbud-/efterspørgselsdiagram for ufaglært arbejdskraft i Danmark.

c. Redegør for synspunktet “Globaliseringen virker på samme måde som ny teknologi.

d. Lavere mellem- og topskat (marginalskatter) nævnes fra flere sider som instrument til at styrke Danmarks konkurrenceevne. Diskutér hvordan lavere mellem- og topskat kan forventes at påvirke Danmarks konkurrenceevne.

Opgave 2:
Foretag en analyse af hvilke konsekvenser globaliseringen har for følgende sektorer i det økonomiske kredsløb i Danmark: husholdningerne, virksomhederne og den offentlige sektor.

Analyser endvidere hvilke samfundsøkonomiske mål, det kan blive svært at opfylde som følge af globaliseringen.
- Inddrag elementer fra bilag 3 og 4 i besvarelsen.

Opgave 3:
På baggrund af din analyse i opgave 2 bedes du give en begrundet vurdering af, hvilke økonomiske politikker Danmark kan anvendes for at imødekomme globaliserings udfordringer.

Uddrag
Bilag 1:
- Igennem tiden har ingen lande kunne klare sig alene eller isoleret
- Landene har altid udvekslet vare og arbejskraft med hinanden
- Det er dermed globaliseringen der har skabt denne udvikling og gjort vores eksport og import muligt
- Via industrialisering og økonomisk vækst, kan dette også ses i Danmark
- Eksportandelen i procent af BNP i Danmark er ca. 55%
- Importandelen i procent af BNP i Danmark er ca. 44%
- Dette viser at både eksportens andel og importens andel er blevet en del større procentsats i BNP’en. Siden 66 har der for det meste været en stigning gennem årene, men også små fald på grafen.

Importandelen startede en stærk opadgående kurs i 94, hvor eksportandel først eskalerede kraft i 98 og ligger i 02, som den største andel i procent af BNP.

---

- Globaliseringen har været med til at give virksomheder mulighed for at outsource, og dermed få lavere produktionsomkostninger.

Det betyder at de ufaglærtes arbejde forsvinder og de står pludselig uden arbejde eller at de oplever et fald i lønnen.

For de ufaglærte har de pludselig en trussel i og med virksomheden kan få den samme arbejdskraft men billigere. Dette er med til at påvirke de ufaglærtes løn negativt og den vil derfor i mange tilfælde falde drastigt.

Virksomheder kan vælge at beholde deres produktion i Danmark men sætte lønnen ned, hvilket mange ufaglærte medarbejdere vil gå med til, da de ikke vil miste deres job.

- Udbud og efterspørgselskurve:
Der kommer større efterspørgsel og udbuddet falder da produktionen flytter til udlandet.

---

- Disse har begge en stor effekt på arbejdsmarkedet og her forsvinder det mest standardprægede og løntunge arbejde, og stiller stiller krav til omstilling og opkvalificering for lønmodtageren

- Dette gælder både med hensyn til globaliseringen og med hensyn til ny teknologi, at grænsen for standardpræget arbejde hele tiden skal rykkes op.