Indledning
Globalisering betyder at landene de sidste 30-40 år er blevet mere afhængige af hinanden på mange områder. Før i tiden kunne det enkelte land passe sig selv, nu påvirkes det i stor stil af hvad der sker i andre lande.

Den internationale samhandel har siden 2. verdenskrig været voldsomt stigende også grundet den frie handelsaftale mellem EU.

Indholdsfortegnelse
Outsourcing
Folkeretten
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
WTO (World Trade Organisation)
FN (Forenede Nationer)
Mellemstatslig
Ikke statslig (NGO)
Årsager til globalisering

Opgave 1 om globalisering
1. Hvilken for globalisering?
2. Sandt eller falsk – internationale organisationer
3. FNs sikkerhedsråd

Uddrag
Mellemstatslig
Betyder at reglerne der vedtages alene forpligter staterne

Ikke statslig (NGO)
Betegnelse for organsisationer der ikke direkte styres af staten fx velgørenheds, menneskerettigheds og miljø