Globalisering | 12 i karakter

Indledning
Handelskrige har altid eksiteret og spillet en vigtig rolle i verdensøkonomien, handelskrige har været med til at diktere samfundets udvikling, og endnu en gang spiller den samme rolle.

Handelsrestriktioner har spillet en central rolle i den synagi som samhandel mellem lande er.

Selvom republikanerne tradionelt har været for frihandel af den mest liberale skuffe, valgte Donald Trump at gå mod partiet og indførte protektionisme, men hvorfor valgte Præsidenten denne metode?

Emnet er afgrænset til USA´s handelskrig med Kina, selvom de også er i kampulage med resten af verden på handelsområdet.

Jeg vil igennem opgaven kigge på de vigtigste økonomiske nøgletal, som handelskrigen har påvirket samt give et kvalificeret bud på, om ”krigen” har levet op til forventingerne.

Indholdsfortegnelse
Handelskrigen: Galt eller genialt? 2

Indledning 2

Præsentation af problemformulering 2

Metodeovervejelser 2

Redegørelse af handelskrigen og målene med krigen 3
- Delkonklusion 4

Analyse af handelskrigens effekt på den amerikanske økonomi 5
- Bruttonationalproduktet 5
- Handelsunderskuddet 5
- Delkonklusion 6
- Forbrugeren betaler den højeste pris 6
- Beskæftigelsen og Trumps garanti 7
- Virksomhedernes samt forventningerne 8
- Delkonklusion 9

Vurdering om handelskrigen levede op til forventningerne 9
- Forbrugeren fanget i krydsilden 11
- Handelsunderskuddet 11

Konklusion 12

Kildeliste 13

Bilag 15
- Bilag 1. Top 10 U.S. Agricultural Exports to China 15
- Bilag 2. PMI-tal 15
- Bilag 3. U.S. trade in goods with China 16
- Bilag 4. 2019: U.S. trade in goods with Mexico 18

Uddrag
Den amerikanske vækst som bliver målt i det økonomiske nøgletal bnp, økonomien har altså igennem de seneste år ligget i en vækst på mellem 2-3 pct.

den ellers fremragende vækst kan forklares med deres øget forbrug i den offentlige8, men også i den private sektor9, samt gennem den øget eksport.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu