Giv digitaliserings tsunamien modspil | Kronik analyse

Indledning
I følgende opgave kommer der en analyse af kronikken ”Giv digitaliserings-tsunamien modspil”, som er skrevet af Lone Nørgaard, lektor og Cand.mag. Kronikken er trykt og udgivet i Kristeligt dagblad den 14. juni 2016.

Først gives der et referat af kronikken. Dernæst følger en analyse med fokus på sprog og kommunikation, nærmere brugen af appelformer, billedsprog og argumentation med inddragelse af Toulmins argumentationsmodel.

Afslutningsvis gives der, på baggrund af de forskellige analyser, en overordnet vurdering af kronikken.

Uddrag
Lone Nørgaard benytter sig af appelformerne etos, logos og patos. Etos appellerer til troværdighed. I kronikken anvender Lone Nørgaard forskellige eksperter, der er med til at understøtte hendes personlige holdning til emnet.

Derudover er Lone Nørgaard selv lærer og mor, som er med til at give hende en vis troværdighed, da hun både har en personlig oplevelse med digitaliseringen gennem sine børn og sig selv, og en oplevelse gennem sit arbejde.

Et eksempel på brugen af etos er i spalte 2 og 3, hvor hun inddrager viden og egne erfaringer omkring smartboards.

Logos appellerer fornuft. I kronikken henvises der til faglitteratur, som omhandler digitaliseringens negative påvirkning på forskellige måder.

Inddragelsen af eksperter, forskere og undersøgelser er igen med til at understøtte Lone Nørgaards personlige holdninger, men også selve troværdigheden til kronikken og temaet.

Et eksempel på brugen af logos kan findes i den første spalte, ”For et par år siden konstaterede sydkoreanske forskere, at børn i Sydkorea havde problemer med hukommelsen, med manglende motivation og koncentrationsevne.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu