Giga Afsætning Noter

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 – Indledning 5
1-Internationalisering 5
2-Globalisering 5
Kapitel 2 - Virksomhedens internationaliseringsproces 7
1 – Ekspoetmotiver 7
Vækstmarked 7
2 – Vurdering af om virksomheden bør eksportere? 8
3 – Internationaliseringsprocessen 8
Uppsala modellen 8
Born Global modellen 9
Kapitel 3 – Virksomhedens aktuelle situation 10
1 – Idé 10
2 – Mål 10
3 – Værdikæden 10
Supply chian management 10
4 – Portefløjeanalyse 11
Boston modellen 11
General Electric modellen 13
SWOT-analyse 14
Generisk strategi (konkurrencestrategi) 14
Omkostningsleder 14
Omkostningsfokus 15
Differentiering 15
Fokuseret differentiering 15
Konklusion 15
Kapitel 4 - Vækststrategi 16
Intensivering 16
Markedspenetrering 16
Markedsudvikling 16
Produktudvikling 17
Integration 17
Vertikal integration 17
Baglæns integration 17
Forlæns integration 17
Horisontal integration 18
Strategisk alliance 18
Diversifikation 18
Frasalg/udfasning af forretningsområder (produktområder) 18
Downsizing 18
Rightsizing 19
Kapitel 5 – Markedsudvælgelse 19
Metoder til markedsudvælgelse 19
Tilfældighedsmetoden 19
Nærmarkedsmetoden 19
Klynger 19
Tragtmetoden 20
Trin 1 – Generelle forhold 20
Trin 2 – Specifikke produkt- og markedsforhold 21
Trin 3 – Udvælgelse 22
Trin 4 – Få eller mange markeder 22
Trin 5 – Parameterfastsættelse og markedsføringsplan 22
Sammenfatning på tragtmetoden 22
Kapitel 6 – Model til analyse af markedsforhold 22
Grundlæggende forhold 22
Naturgivende forhold 23
Samfundsmæssige forhold 23
Indkomstfordeling (Lorenz kurve): S. 117 23
Specifikke produkt- og markedsforhold 24
Prisniveau 25
Målgruppe 25
Købsadfærd 25
Konkurrencesituation 25
Distribution 25
Mediaforhold 25
Kapitel 7 – Kulturelle forhold 25
Kultur og markedsføring 25
Fordele ved at kende kulturen: 26
3 – Kulturforskelle 26
Naturgivne 26
Historiske 26
Systematisering af kulturforskelle 26
Terpstra modellen 26
Andre måder til systematisering af kulturforskelle 27
4 modeller.. 27
Synlige/ikke synlige forskelle 27
Hofstedes 4+1 model 27
Lav og høj kontekst kulturer 28
Merkantil kultur 28
Kapitel 8 – Informationssøgning 29
Informationsbehov 29
Markedet 29
Konkurrenter 29
Virksomheden selv 29
Data og indsamlingsmetoder 29
Desk-research 29
Field-research 30
Krav til de indsamlede informationer 30
Trykte- og elektroniske kilder 30
Kapitel 9 - Regioner af eksportmæssig interesse 30
Danmarks eksport 30
Vesteuropa 31
Central- og Østeuropa 31
SNG-landene 31
Nordamerika 32
Asien 32
Andre regioner 32
Kapitel 10 – Segmentering og målgruppevalg 32
International segmentering og målgruppevalg 32
Segmentering 32
Fordele ved segmentering 33
Ulemper ved segmentering 33
Udifferentieret markedsføring 33
Differentieret markedsføring 33
Koncentreret markedsføring 33
Segmentering og målgruppevalg på det internationale konsumentmarked (BTC) 33
SMUK-modellen 33
Segmentering og målgruppevalg på det internationale producentmarked (BTB) 34
Kvalitativ værdiprofilering 34
Kvalitativ værdiprofilering – modellen 34
Kapitel 11 - Den konkurrencemæssige position 35
4 konkurrencemæssige positioner 35
Markedsleder 35
Markedsudfordrere 36
Markedsfølger 36
Markedsnicher 36
OBS 36
Kapitel 12 – Standardisering eller differentiering af parametermixet på eksportmarkedet 37
De 4 P’er 37
Standardiseret parameterstrategi 37
Differentieret parameterstrategi 38
Årsager til differentiering af parametrestrategien 38
Differentieret eller standardiseret parametrestrategi. 39
Kapitel 13 - Produkt 39
Standardiseret produkt 39
Regional standardisering 40
Differentieret produkt 40
Emballage 40
Navn og logo 40
Salg til producentmarkedet 41
Produktansvar 41
Kapital 14 – Pris, betaling og finansiering 41
Prisfastsættelsesmetoder 41
Teoretiske prisfastsættelsesmetoder 41
Prisfastsættelse i praksis 41
Prisfastsættelse på eksportmarkederne 42
Datterselskaber, joint-ventureselskaber m.m. 42
Prisdifferentiering på forskellige eksportmarkeder 42
Prisstrategier på eksportmarkederne 43
Livscyklus 43
Salgsbetingelser 43
Betaling og finansiering 44
Finansieringsmuligheder 45
Risikobegrænsning 45
Kapitel 15 – International distribution 45
Distributionsanalyse 46
Distributionsstrategier på konsumentmarkedet 46
Indirekte distribution 46
Direkte distribution 47
Produktion i udlandet 48
Kontraktarrangement 48
Licensproduktion 49
Franchising 49
Direkte investering 50
Joint-venture 50
100 % investering i egen produktionsvirksomhed 51
Transport 51
Valg af transportform 51
Forskellige transportformer 51
Transportformidlere 52
Transportforsikring 52
Kapitel 16 – Promotion 52
Promotionmixet består af 52
Cross-Cultural-promotion 53
Promotions-barrierer: 53
Opdeling af promotionsaktiviteter 53
Reklame 54
Medietyper 54
Medieplanlægning 54
Standardisering kontra differentiering af reklamen 55
Salgspromotion 55
Trade promotion 55
Public relation (PR) 56
Personligt salg 56
Opdeling af promotionaktiviteter på eksportmarkedet 56
Kapitel 17 – Markedsføringsplanen 57
Markedsføringsplanens generelle indhold 57
Indhold – Hovedstruktur (markedsføringsplan) 57

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her