Ghettoliv og afroamerikanere | SRO | 10 i Karakter

Indledning
USA’s afroamerikanske ghettoer har eksisteret siden perioden 1914-1950, hvor afroamerikanere strømmede til nordlige lande heriblandt USA, for at flygte fra den racisme og arbejdsløshed der foregik i Syden.

Afroamerikanerne kunne arbejde som ufaglærte under Industrialiseringen. De bosatte sig i byerne, modsat de hvide, som flyttede ud af byerne.

Da Industrialiseringen sluttede i perioden 1967 til 1987, skete der et tab på arbejdspladser for de ufaglærte, hvilket resulterede i at mange af de ufaglærte afroamerikanerne, nu stod uden arbejde.

Det medførte at de mange arbejdsløse afroamerikanerne, boede i fattige boligområder, hvor mulighederne for uddannelse og arbejde blev betydelige mindre.

Afroamerikanske ghettoer i USA er den dag i dag stadig et emne, der gentagende gange bliver diskuteret bredt i USA og andre steder i verden.

Afroamerikanere i underklassen har tendens til at bosætte sig i udsatte boligområder, som ofte er præget af lav social mobilitet, kriminalitet og fattige.

Men hvad er risiciene og konsekvenserne af de fattige boligkvarterer, som mange afroamerikanere lever i?

Indholdsfortegnelse
Indledning… s. 4
Redegørelse…
- Racisme... s. 5
- Afroamerikanernes levevilkår… s. 5
Engelskfaglig analyse… s. 8
- Miljø… s. 8
- Starr Carter… s. 9
- Sprog… s. 10
Diskussion… s. 12
Konklusion… s. 14
Litteratur- og bilagsliste… s. 15

Uddrag
Afroamerikanere i USA har gennem mange år kæmpet for bedre levevilkår. Det har været kutyme, at de sorte altid har været dårligere stillet i samfundet i forhold til andre racegrupper.

Det stammer helt tilbage fra slavetiden, hvor sorte ufrivilligt blev brugt i en lang årrække som håndkraft i form af hårdt fysisk arbejde og ringe vilkår.

Lige siden har afroamerikanerne forsøgt at forbedre deres vilkår i samfundet, men stadig i dag, ser man mange spor af åbenlyse forskelle mellem racegrupperne.

Finanskrisen der ramte i 2009, resulterede i at de sorte blev hårdere ramt økonomisk end de hvide, grundet den “positive særbehandling” de får af staten

som bygger på de arbejdsmuligheder staten giver de sorte inden for den offentlige sektor. Dette er et forsøg på at aflaste sorte for deres vanskeligheder på arbejdsmarkedet og ændre uligheden

men da finanskrisen ramte, måtte den offentlige sektor skære ned på ansatte for at spare og her var det de sorte, der først blev fyret. Figur 6.7 viser at i 2005 inden finanskrisen

lå de sortes gennemsnitsformue på 12.124$ og de hvides gennemsnitsformue lå på 134.992$. Efter finanskrisen faldt de sortes formue med 53%, sammenlignet med de hvides, som faldt med 16%.

Det skyldes at størstedelen af de offentlige ansatte var sorte, modsat de hvide. I forbindelse med dette, kan man kigge på tabel 6.2 .

Tabellen viser et skema over arbejdsløsheden i procent for sorte og hvide efter finanskrisens start. I 2009 lå arbejdsløsheden for afroamerikanske mænd på 18%

sammenlignet med de hvide mænd, hvor arbejdsløsheden lå på 9,2%. Igen kan det kombineres med den positive særbehandling staten gav de sorte, som skabte problemer under finanskrisen.

Ud fra figur 6.6 , kan man se forskellene mellem husholdningers formuer for sorte og hvide i den amerikanske arbejdsstyrke i perioden 1985-2009.

Figuren viser at de hvides indkomst generelt er betydeligt højere end sortes. I 1985 var den højeste formue for en sort husholdning omkring 25.000$, i modsætning til en hvid husholdning

hvor den højeste formue lå på ca. 100.000$. I perioden 1989 til 1995 var der en stigning på omtrent 16% ved de hvides indkomst, hvorimod de sortes indkomst faldt med ca. 40%.

Det kan forklares med, at afroamerikanere scorer lavt på den økonomiske kapital, hvilket resulterer i at de er nødsaget til at blive boende i ghettoerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu