Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 5
Opgave 6
Opgave 7

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave 1
Graferne for tre funktioner

f(x)=10+2,2x
g(x)=10•x^2,2
h(x)10•〖2,2〗^x

er tegnet i samme koordinatsystem for x>0
a) Gør rede for hvilken graf, der hører til henholdsvis f, g og h.

- Funktionsforskriften f(x) er en forskrift for en lineær funktion der skærer y-aksen i 10. Dette kan vi se grafen C gør så derfor tilhører grafen C altså funktionsforskriften f(x).

Funktionsforskriften for h(x) er en forskrift for en eksponentialfunktion der er voksende, da a værdien er større end 1. Dette gør både grafen A og C er en mulighed for at høre sammen med h(x).

Forskellen på A og C er hvor graferne skærer på y-aksen og der er det tydeligt at A skærer y-aksen i 10 som begyndelsesværdien også er i funktionsforskriften altså må grafen A og funktionsforskriften h(x) høre sammen.

Derefter kan vi benytte udelukkelses metode og finde frem til at grafen B og funktionsforskriften g(x) må passe sammen.

Opgave 2
En virksomhed sælger en vare. Dækningsbidraget ved salg af varen kan beskrives ved en funktion med forskriften