Fuktioner | Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 5
Opgave 6
Opgave 7
a) Skema med data fra undersøgelsen
b) Hypotese og test med et signifikansniveau på 5%.
- Nulhypotese:
- Alternativ hypotese:
Opgave 11
Opgave 12
a) Forskrift for det samlede dækningsbidrag og tegn polygonområdet.

b) Det antal HORISONT og VERTIKAL som giver det største dækningsbidrag

c) Bestem hvor meget dækningsbidraget for HORISONT kan stige, for at løsningen i b) ikke længere er den optimale

Uddrag
Opgave 1
A) Herunder Tegnes Grafen for en Funktion F, Som Opfylder Følgende Krav:

Opgave 2
For at Finde Skæringen Mellem De 2 Funktioner Sætter Vi Funktionerne Lig Med Hinanden. Herefter Løses Ligningen Og Sættes Lig Med 0.

-0,5x+8=x^2-2,5x
8=x^2-2x
0=x^2-2x-8

Nu Er Ligningen Løst Og Beregnes Nu Som en Andengradsfunktion.
D=b^2-4•a•c
D=(-2)^2-4•1•(-8)=36
D= 36

Diskriminanten Er 36 Og Nu Finder Vi Nulpunkterne
X_1= (-(-2)-√36)/(2•1)=-2
X_2= (-(-2)+√36)/(2•1)=4

Når Nulpunkterne Er Fundet, Sætter Vi Dem Ind I Den Oprindelig Funktion Så Vi Kan Finde Dens Y-koordinater.
-0,5•(-2)+8=9

Den Første Skæring Er Derfor I (-2,9)
4^2-2,5•4=6

Den Anden Skæring Er Derfor I (4,6)

Opgave 3
A) Herunder Bestemmes Integralet ∫_0^1▒〖(12x^3+6x^2-4x)〗 Dx

A=∫_0^1▒(12x^3+6x^2-4x) Dx
A=[3x^4+2x^3-2x^2 ] 1¦0
A=(3〖•1〗^4+2〖•1〗^3-2〖•1〗^2 )-(3〖•0〗^4+2〖•0〗^3-2〖•0〗^2 )
A=3

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu