Indholdsfortegnelse
1. artikel ”Beskyttelse af arbejdspladser er som regel et tomt valgløfte”
- Find ud af hvad TPP og Nafta står for.
- Hvilke konsekvenser har protektionisme økonomisk?
- Hvorfor er told på elektroniske komponenter ikke en god ide, hvad viser eksempel?
- Hvordan reagerer marked i USA, når man udsætter brancher for told?
- Hvordan spiller politik ind i de overvejelserne, der bestemmer hvilke produkter der skal straffes med told?
- Hvad viser branchetallene for hhv. fremstilling i tech-industrien og i metalvareproduktionen?
- Hvad er konklusionen på artiklens sidste afsnit?

2. artikel ”Bytte, bytte, købmand: Hvem har gavn af frihandel?”
- To opfattelser om den transatlantiske frihandelsaftale – hvilke?
- Hvilke økonomiske fordele indebærer frihandelsaftaler iflg. Peter Nedergaard?
- Prøv at sætte nogle af de handelsteorier, du har kendskab til, på som kan forklare de nævnte fordele?
- Ulemper ved frihandelsaftaler iflg. Nedergaard og Morten Ougaard?
- Er der forskel om man laver en aftale mellem to ilande og mellem uland og iland?
- Hvad handler ”moderne” frihandelsaftaler ud over told også om?
- Hvad er Ougaards opfattelse om den økonomiske globale tilstand og hvad er det åbne spørgsmål?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Find ud af hvad TPP og Nafta står for.
- TPP står for trans-pacific-partnership. Det er en handelsaftale som 12 lande er medlem af.

Landene ligger omkring stillehavet Canada, USA, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australien, Brunei, Malaysia, Singapore, Vietnam og Japan. Aftalen blev underskrevet af 12 lande den 4. februar 2016 i Auckland, New Zealand efter 7 års forhandling.

- Nafta står for North American Free Trade Agreement og er en frihandelsaftale mellem Canada, Mexico og USA.

Aftalens hovedelement er en gradvis fjernelse af toldsatser og de fleste ikke-toldmæssige hindringer for samhandelen over en 10-års-periode
Hvilke konsekvenser har protektionisme økonomisk?

- Det øger priserne, formindsker udbuddet og skaber hurtigere inflation og ødelægger eksporten.

Dette siges, fordi USA’s handelspartnere i fx Kina og Mexico blot vil svare tilbage med amerikanske told, hvis USA starter omvendt.