Indledning
I denne opgave vil jeg gerne undersøge første verdenskrigs forløb og udvikling. Jeg vil undersøge hvad der kendetegner første verdenskrig.

Jeg vil undersøge en øjenvidneberetning af sommeslaget, for at få et indblik i krigsførelsen under første verdenskrig.

Til sidst vil jeg give en vurdering af dolkedødslegenden, og hvilke konsekvenser fredslutningen fik for Tyskland.

Indholdsfortegnelse
Indledning……………………………………………………..

Redegørelse……………………………………………………

Analyse………………………………………………………...

Vurdering………………………………………………………

Konklusion…………………………………………………….

Litteraturliste…………………………………………………..

Uddrag
Rusland fortsatte krigen frem indtil 1917 hvor kommunistpartiet kom til magten under ledelse af Lenin. Det nye styre sluttede fred med Tyskland, og accepterede store landafståelser.

Fredsslutningen gjorde, at Tyskland var i stand til at holde ud frem til 1918. På det tidspunkt stod det klart, at den tyske hær stod overfor et sammenbrud.

Tyskernes ressourcer var opbrugt, og Tyskland gav op og bad om våbenhvile, men de allierede som betingelse at den tyske kejser skulle gå af.

Den tyske kejser gik af, og en ny regering under navnet i Tyskland underskrev en våbenstilstandsaftale på fjendens betingelser.

Kilden handler om en dansk soldat, som har udkæmpet 1. verdenskrig på tyskernes side. Han skriver om det såkaldte “Sommeslag” i 1916.

Han skriver om brutaliteten ved slaget, og fortæller meget dybdegående hvordan hans med soldater bliver dræbt.

De havde fået til opgave at forsvare byen Combles, men de blev udsat for voldsomme angreb fra den franske hær. “helvede havde åbnet sig!”.

Han kommer ind på hvordan hans medsoldater bare dør på stribe, og det vrimler med granater i skyttegravene. Han skriver, at det er uudholdeligt.

Hvordan det bare hele tiden bliver værre. Hvis han bare kunne blive let såret, så han kunne komme hjem.

Efter gentagne angreb fra franskmændene, har den tyske spærreild sat ind. det tredje angreb er slået tilbage. Til sidst går de uforstyrret tilbage til til landsbyen Sally hvor bajonet staben ligger.

Det er en personlig kilde. et privat brev. Det ved vi allerede ved første linje. “Kære forældre og Kalle! Sluppet uskadt fra Sommeslaget er jeg nu på vej til etapen for at finde kvarter til I.”

Citatet viser ret tydeligt hvem modtageren er, og hvad hensigten med brevet er. Kilden fortæller klart, at det er sendt til hans forældre og en ved navn Kalle. Han skriver til dem, for at fortælle, at han har det fint og er i god behold.

Citatet er desuden med til at illustrere, at der er tale om en førstehåndskilde. Kilden fortæller ud for konkrete oplevelser under sommeslaget.

Første verdenskrig var kendetegnet ved, at det var en skyttegravskrig på vestfløjen. Krigen var en meget stillestående krig, med dette menes, at den ikke havde de bevægelige fronter, som var karakteristiske for 2. verdenskrig og de fleste andre krige.

Fronten mellem Tyskland og Frankrig var ekstremt stillestående. “Den 26. sept. havde vi trukket os 50 m. bagud til en tilbageliggende skyttegrav, hvor vi gravede os ned med maskingeværet og fik befaling at modstå alle franske angreb og ubetinget holde stillingen.”

Citatet fortæller meget klart hvordan krigen blev udkæmpet på vestfløjen. Han nævner, at de kæmper fra skyttegrave. Meget stillestående og passiv, hvor det bedste angreb var at afvente.