Fotosyntesen | Opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Forsøgets materialer og udførsel:
Materialer:
Diskussion:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
Formålet med dette forsøg er at undersøge lysintensitetens betydning for fotosyntesereaktionens hastighed hos en levende vandplante.

Teori:
Fotosyntesen: Fotosyntese er uden tvivl den vigtigste biologiske proces på vores jordklode

fordi de fotosyntetiske processer og produkter er det fødegrundlag der skaffer os energi og kulstof, hvilket begge er elementer der er livsnødvendige for os. Jeg vil i dette afsnit forklare den.

Fotosyntesen er den proces hvor lysenergi fra solen indfanges og omdannes til en energiform der kan udnyttes af levende organismer.

Processen udføres af grønne planter, alger og nogle få bakterier. I selve fotosynteseprocessen omdannes kuldioxid og vand, ved hjælp af en energikilde,

der afgiver lys, til sukkerstof og ilt. Processen drives i naturen af lys fra solen. Den omdannes til kemisk energi og indbygges sammen med kulstof i sukkerstoffet glukose.

Ilten udskilles nærmest som et affaldsstof. Historisk set har fotosyntesen med sin produktion af ilt sørget for at gøre jordkloden til et behagelige sted at være for iltkrævende organismer.

Den er også grundlaget for at vi kan hive fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas) op fra undergrunden og udnytte den energi der er bundet i dem.

Den energi der hele tiden bindes i plantestof danner fødegrundlaget for planteædere og indirekte for rovdyr, nedbrydere m.m.

Hos fx grønne planter og alger (eukaryote organismer) foregår fotosyntesen i nogle organeller, der hedder grønkorn (kloroplaster).

De befinder sig i cellens cytoplasma i et antal på 1-100 pr. celle alt efter celletype og organisme. Nogle få prokaryote organismer (bakterier) kan også lave fotosyntese.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu