Fotosyntese og respiration | Opgave

Indholdsfortegnelse
a) Beskriv opbygningen af en plantecelle, og redegør for processerne fotosyntese og respiration.
- Opbygningen af en plantecelle:
- Redegørelse for fotosyntese og respiration:

b) Forklar sammenhængen mellem BPP, NPP og respiration.

c) Diskuter hvilke faktorer der kan have indflydelse på størrelsen af primærproduktionen.

Uddrag
Opbygningen af en plantecelle:
Planteceller består af en ydre cellevæg af cellulose og det derfor de er stive. Cellulose finder vi i papir og træ.

Plantecellerne er ofte firkantede, og ligger som mursten i en mur. Inde i plantecellerne findes en stor vandfyldt blære kaldet en vakuole, som medvirker til at skabe et tryk af saftspændingen, som holder mange urteagtige planter oppe.

Trykket i cellerne dannes ved osmose, fordi cellerne har højere saltkoncentration inde i cellerne end udenfor.

Cellerne består også af grønkorn som indeholder det grønne farvestof klorofyl, og det er her fotosyntesen sker.

Planteceller har også en cellemembran som holder styr på hvilke stoffer der må komme ind og ud af cellen, men den ses ikke i et mikroskop fordi den er trykket tæt op ad indersiden af cellevæggen.

Cellemembranen indelukker cytoplasmaet som indeholder en række organeller og strukturer med specifikke funktioner.

Nogle organeller er omgivet af en dobbeltmembran, dvs. to tætliggende enhedsmembraner, f.eks mitokondrierne og plastiderne. Det er i mitokondrier at respirationen foregår.

Så er der ribosomer som også er en vigtig del af plantecellen, det er her aminosyrer formes til protein med henblik på cellens genkoder, lidt ligesom ved mennesker

hvor vores gener koder for hvilke proteiner vi har og med hvilken funktion vha proteinsyntese. Og så er der selvfølgelig cellekernen og DNA’et som jo er små kromosom-par der sidder i en lang stige.

Redegørelse for fotosyntese og respiration:
Fotosyntese foregår som sagt i de grønne blade i plantecellernes grønkorn, det kunne også være i græsset eller i nogle alger i en sø, men vi har her træets grønne blade som eksempel.

Til fotosyntese skal planterne bruge tre ting. Den første ting er vand. Det kunne f.eks være vand nede fra undergrunden hvor træernes rødder går ned og suger vand op i træet gennem stammen og det når helt op til bladene og vand kaldes også for H2O.

Den næste ting der er vigtig for at kunne lave fotosyntese er gasarten CO2, som findes ude i atmosfæren som bladene optager. Til sidst har vi solens stråler som er selve motoren til processen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu