Forsyningsbalancen | International Økonomi | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Følgende tal viser posterne i forsyningsbalancen i et opdigtet land.
1. Beregn størrelsen af C, I, G, NX og BNP i mia. kr. i årene 2016-2020.
2. Opstil posterne (C, I, G, NX og BNP) i udtrykket for forsyningsbalancen for året 2020.
3. Beregn væksten i BNP for hvert af årene 2016-2020.
4. Beregn hvor stor en del af væksten i BNP i 2020, som kommer fra
a) Privatforbrug
b) Private investeringer
c) Offentlig efterspørgsel
d) Nettoeksport
5. Hvilken post betyder mest for den økonomiske vækst i 2020 - målt i mia. kr.?
6. Hvilken post betyder mindst for den økonomiske vækst i 2020 - målt i mia. kr.?
7. Hvilke poster bidrager positivt til den økonomiske vækst i 2020?
8. Hvilke poster bidrager negativt til den økonomiske vækst i 2020?
9. Hvilke poster trækker op i den økonomiske vækst i 2020?
10. Hvilke poster trækker ned i den økonomiske vækst i 2020?
11. Er der poster i forsyningsbalancen, som hverken trækker op eller ned i den økonomiske vækst?

Uddrag
3. Beregn væksten i BNP for hvert af årene 2016-2020.
- 2015-2016: (16.082,64 - 15.710 ) / 15.710 * 100 = 2,37%
- Det gør vi hele vejen ned, bare med forskellige tal ( de tal der skal bruges til at beregne væksten.
- 2016-2017: 3-28%
- 2017-2018: 1,48%
- 2018-2019: 1,1%
- 2019-2020: 2,06%
- 2015-2020: (17.394,82-15.710) / 15.710 * 100 = 10,72%

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu