Forfattere, der vil skabe forandring | Dansk opgave

Indledning
Ofte hører man talemåden, forandring fryder, et velkendt udtryk, som fortæller, at fornyelse gavner. Samfun- dets normer og værdier vil altid kunne forbedres, og på mange områder har forandring allerede ført til positiv udvikling, mens den på andre områder halter en del efter.

Men hvordan kan denne forandring sættes i gang? De to tekster, Sara Omars nytårstale (2018) og debatbogen ”Ludermanifestet” (2017) skrevet af Louise Kjøl- sen, Ekaterina Andersen og Nikita Klæstrup, er begge baseret på at ville skabe en forandring.

Det er det litte- ratur og kunst kan; det kan formidle budskaber og ønsker om ændringer uden en politisk agenda.

Forfatterne forsøger gennem deres værker at sprede budskabet om henholdsvis kvindeundertrykkelse i Islam og luderstigmaet, der bruges til at kontrollere, begrænse og fordømme kvinder, og derigennem at skabe for- andring indenfor disse områder.

Uddrag
Sara Omar, forfatter og debattør, holdt den 1. januar 2018 en nytårstale i tv-programmet DR2 Deadline. Hendes baggrund med talen var bl.a. hendes delvist selvbiografiske roman, Dødevaskeren fra 2017, som be- skriver muslimske miljøer med undertrykkelse og vold mod kvinder.

I nytårstalen vil hun minde om, at der er brug for at tale om den voldelige verden, som mange muslimske kvinder lever i.

Nytårstalen handler om at gøre op med de forældede normer omkring kvinder, samt at sætte fokus på menneskerettigheder og det kvindelige aspekt i Islam.

Dette gør hun ved at iscenesætte hendes egen fortid med kvindeundertrykkelse, og hun beskriver tydeligt, hvordan det har været for hende selv og for kvinder generelt at vokse op i den muslimske kultur.

Sara Omar ønsker altså at skabe en tilværelse for kvinder, speci- elt islamistiske kvinder, hvor deres fulde potentiale bliver udnyttet.

Talen er skrevet som en begyndelse på et nyt år under omstændighederne af Sara Omars bog, Dødeva- skeren, som omhandler emnet.

Afsenderen i nytårstalen er Sara Omar, som er en dansk-kurdisk statskund- skabsstuderende og romanforfatter. Hun er oprindeligt født i Irak, men flygtede derfra pga. krigen, og er der- for opvokset i Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu