Fordelingsopgaver | Matematik | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Matematik aflevering 9
Opgave 1 (Med hjælpemidler)
a) Bestem en forskrift for tæthedsfunktionen for fordelingen af individernes BMI i populationen.
b) Bestem sandsynligheden for, at et individs BMI er mellem 25kg/m^2 og 28kg/m^2 .
c) Bestem de exceptionelle udfald for individernes BMI.

Opgave 2 (Uden hjælpemidler)
a) Bestem middelværdien og spredningen for den normalfordelte stokastiske variabel
b) Giv et skøn over funktionsværdien f(5
c) Skitsér grafen for tæthedsfunktionen f

Opgave 3 (Uden hjælpemidler)
a) Bestem P(4≤X≤9).

Opgave 4 (Uden hjælpemidler)
a) Opskriv det integral, der bestemmer sandsynligheden P(X≤23)
a) Bestem værdien af dette integral.

Opgave 5 (Fordi I er blevet så gode til integralregning allerede  … I må GERNE bruge hjælpemidler her)
a) Bestem arealet af M.
b) Bestem en ligning for tangenten t til grafen for f i punktet P(0,f(0)).
c) Bestem arealet af hver af disse.

Opgave 6 (Med hjælpemidler)
a) Lav en skitse af trekant ABC, og bestem vinkel A i trekant ABC.
b) Bestem koordinatsættet til B.
c) Bestem arealet af trekant ABC.

Uddrag
Man kan bestemme middelværdien og spredningen ved aflæsning på forskriften for tæthedsfunktionen.

Men først skal vi finde spredningen vi ved kigge på tæthedsfunktionen. Vi skal altså finde en spredning som giver 32 1/√32π≈1/(σ•√2π)

---

Jeg skal finde tangenten til grafen f, men inden jeg kan gøre det ved GeGebra skal jeg første beregne punktet.

Jeg kender allereede x-værdien så jeg skal bare beregne y-værdien. Det gør jeg ved at indsætte 0 i ligningen for f 0^2-6•0+9=9

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu