Forbrugerkultur | Afsætning

EKSAMENSPROJEKT – AFSÆTNING EMNE – FORBRUGERKULTUR UNDEREMNE – NEUROMARKETING

Opgavebeskrivelse
Redegør for neuromarketing med henblik på dets påvirkning på forbrugerne.
Analysere hvordan forbrugerne bliver påvirket af neuromarketing.
Diskutere om neuromarketing grænser op til det manipulative og endvidere om det er etisk korrekt.

Indledning
Neuromarketing er fænomen som er optrådt i takt med det senmoderne samfunds digitalisering, det er samtidig et fænomen som på baggrund af dets kompleksitet har skabt en markant menings- udveksling, og i den sammenhæng er neuromarketing også præget af aktualitet.

Der vil i eksamensprojektet indledningsvist blive redegjort for neuromarketing overordnet, samt neuromarketing med henblik på dens påvirkning på forbrugerne.

Efterfølgende vil der blive analyseret hvordan forbrugerne bliver påvirket af neuromarketing, hvilket til sidst afspejler sig i diskussionen, hvor der bliver diskutere hvorvidt neuromarketing grænser op til det manipulative og endvidere om det er etisk korrekt.

Indholdsfortegnelse
Opgave formulering
Indledning
Metode
Neuromarketing med henblik på dets påvirkning på forbrugerne 3
Neuromarketings påvirkning på forbrugerne 5
Grænser neuromarketing op til det manipulative? 7
Etisk korrekt eller ukorrekt 8
Konklusion 9
Kilder 10
Bilag 11

Uddrag
For at kunne udarbejde en dybdegående analyse, som tager udgangspunkt i hvordan forbrugerne bliver påvirket af neuromarketing, har jeg opstillet et eksempel, som jeg fremadrettet gennemgå- ende i min analyse vil tage udgangspunkt i.

Jeg vil tage udgangspunkt i forbrugernes købsadfærd med henblik på McDonald’s, som blandt andet er blandt de virksomheder, som har været anklaget for at anvende neuropsykologiske virkemidler, til at påvirke kundernes forbrugsmønster, hvilket har skabt en verdensopspændende og omfattende meningsudveksling.

Mcdonalds anklage omkring anvendelse af neuropsykologiske virkemidler danner grundlag for, at de har tilføjet dufte til deres rengøringsmiddel, som blandt andet har været vanedannende for deres forbrugere, og i den sammenhæng har McDonald’s forsøgt at skabe associationer gennem denne duft.

Jeg vil anvende S'et og O’et fra SOR-modellen, samt et sansogram til at analysere hvordan McDonald’s anvendelse af neuromarketing påvirker forbrugerne.

McDonald’s går ved hjælp af neuromarketing ind og påvirker forbrugeren, og deres købsadfærd, ved at gøre dem afhængige og hermed opbygge et vanedannende aspekt i forbrugernes købsadfærd, hvilket de blandt andet også muliggøre ved hjælp af prisniveauet som danner grundlag for deres produkter.

Herudover har de samtidig indvirkning på forbrugernes blackbox, idet de igennem det vanedannende aspekt, opstiller et behov, herunder det fysiologiske behov i Mas Lows behovs- pyramide, samt forbrugs og købevaner, for det enkelte individ, som også bidrager til købsprocessen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her