Indholdsfortegnelse
Købstyper 2
Pains og behov 2
Behov 2
Købemotiver 3
Købsadfærdstype 3
Kompleks købsadfærd 3
Dissonansreducerende købsadfærd 4
Variationssøgende købsadfærd 4
Rutinemæssig købsadfærd 4
beslutningsprocessen 4
Køberoller 5
Konklusion/opsamling 5
Købsadfærd b2c 6

Uddrag
Købstyper
- Impulskøb: Et køb der foretages i butikken. Typisk en hurtig beslutning. Fx; madvarer eller varer hvor der er et godt tilbud.

- Overvejeles køb: køb af varer der købes mere sjælendt og med lang beslutning proces og flere overvejelser. Udvalgsvarer. fx; computer,
cykel, sofa, tøj.

- Vanekøb: et køb der foretages ofte og uden overvejelse. Det er dagligvarer der bruges ofte fx; mælk, brød, pasta osv.… ofte de samme mærker eller tilbud. Typisk varer der ikke fylder meget i budgettet

Pains og behov
Alle køb gennemføres fordi vi føler et behov
En pain betyder at forbrugerne oplever uligevægt eller har uopfyldt behov

En pain kan opfattes på to måder:
• Negativ pain = et uopfyldt behov som SKAL opfyldes ”need to have” nødvendighedsvarer
• Positiv pain = et uopfyldt behov som KAN opfyldes ”Nice to have”  luksusvarer

Pains er en ”uligevægt” eller et uløst problem, som kan løses ved at få opfyldt et behov. Begrebet bruges meget i innovation. Der udvikles produkter til pains, der ikke kan løses i dag.

---

1. overvej om målgruppen oplever mærkedifferentiering, altså forskelle mellem virksomhedens mærker

2. overvej om målgruppen involverer sig i købet, altså en højinteresse eller lavinteresse - find købsadfærdstypen og vurder hvad det betyder for købsadfæren